alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
30 03 2008

Verimli Ders Çalışma için nelere dikkat etmeli

ÖĞRENCİLERİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1-DERS ÇALIŞMADA VERİM ELDE ETMENİN İLK UNSURU

İSTEKLİLİKTİR

 Öğrencilerimizi ders çalışmaya istekli hale getirmek için neler yapabiliriz?
1. Öğrenciye eğitimin önemi ve  gerekliliği açıklanmalı,ona geleceğe ilişkin planlar yapmasında bir amaç belirlemesinde yardımcı olunmalıdır.
2. Öğrencinin başarılarını takdir etmeli, Ondan çok şey bekleyerek korkutmamalı,kendine güvenini kırmamalı.başarısız olduğu zamanlarda bile ona başarabileceğini güzel bir şekilde anlatmalı.
3. Öğrenciler,sonunda bir sınama-ölçme-değerlendirme olan konulardan kaygı duyarlar. Öğrencilere güven vermeli.

4. Öğrenciyi ders çalışmaya istekli kılmak için önlemler almalı. Sevmediği veya zorlandığı bir dersi çalıştıktan sonra onun sevdiği bir şeyi yapmasına izin vermeli. Onu takdir etmeli. Çalışma sonrası birlikte güzel vakit geçirmek için anlaşmalar yaparak ders çalışmayı zevkli bir hale getirebilirsiniz.
5. Öğrenciler kendilerini belli bir amaca yönlendirirken temelde iki yöntemle çalışırlar: Birincisi korku veya korkutma yoluyla ders çalışmaktır. Bu yöntemle yapılanlar değil yapılamayanlar görülür. İkinci yöntem teşvik duygusuna dayanır. Burada belirlenen amaca ulaşmanın olumlu sonuçları düşünülür.Saptanan amaca ulaşmak için atılan her olumlu adımı görülür ve teşvik edilir. Burada yapılamayanlar değil yapılanlar göz önüne alınmalı.

6.Başarılarında öğrencileri küçükte olsa belirli sevdiği eşya(kitap,kalem,silgi vb.) veya yiyeceklerle (çikolata,bisküvi,kraker,süt vb.) veya sınıf huzurunda sözlü takdirle ödüllendirin.
2-ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİDİR
1. Çalışmaya başlamadan önce çalışma ortamının hazırlanması gerekir. Bu ortam bir oda olmalı ve oda  mümkün olduğunca iyi havalandırılmalı ve sessiz olmalıdır.
2. Çalışma masası derli toplu olmalı,masa üzerinde çalışma araç-gereçlerinden başka şey bulunmamalıdır.
3. Çalışma masası sadece ders çalışmak için kullanılmalıdır.

4. Ders çalışma ortamında resim, poster,afiş bulunması dikkati dağıtır. Yine ders çalışırken müzik dinlemek de yoğunlaşmayı engeller. İnsan aynı anda birçok uyarıcıyı alabilir ancak bunlardan birisine dikkatini verebilir. Bu nedenle ya ders çalışılmalı ya da müzik dinlenmelidir.

 Müziği ödül olarak kullanmak yani çalışmadan sonra müzik dinlemek en doğrusudur.
5. Ders çalışırken televizyon,bilgisayar,mp3 ve telefondan uzak durun. Yatarak ders çalışmayın. Çünkü bu durum insanı gevşetir ve uyumasına sebep olur.
6. Çalışmaya başlamadan önce hafif bir kahvaltı yapılmalıdır.
7. Çalışma sırasında hayalden uzak durun.hayali ders çalışmadan sonra düşünün.

3-PLANLAMALI OLMAK
1. Başarısızlık nedenlerinden en önemlisi öğrencilerin nasıl ders çalışacağını bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Öğretim faaliyetlerini planlamadan önce şu formülü göz önünde tutmalıyız: 5 N Formülü a-Neyi öğreniyorum? (KONU) b-Niçin öğreniyorum? (AMAÇ)
c-Nasıl öğreneceğim? (YÖNTEM) d-Nelerle öğreneceğim? (KAYNAK VE ARAÇLAR)
e-Ne kadar öğrendim? (DEĞERLENDİRME)

Bunlar insanı motive ederek çalışma şevkini arttırır. Başarıyı yükseltir.
2. Başarıya ulaşmak için şunlar gereklidir: " Kendini tanımak,yeteneklerini ve sınırlarını bilmek. " Zamanı iyi kullanmak. " Amaç belirlemek (uzun ve kısa vadeli amaçların belirlenmesi) " Öğrenme stillerini bilmek(Görsel,işitsel ve dokunsal öğrenme stilleri) "

Tekrar -Ard arda uzun tekrarlardan çok,aralıklı kısa tekrarlarla öğrenilenler daha kalıcı olur.
3. İnsan yoruldukça dikkati daha çabuk dağılır. Bu nedenle çalışmalarınızda 5-10 dakikalık dinlenme araları verin.
4. Çalışmalara küçük adımlarla başlamak gereklidir.Bilinenden yola çıkıp bilinmeyene adım adım ilerleyin.
5. Not tutmak,duyduklarınıza mantıklı bir çerçeve sağlayarak dersi etkin bir şekilde dinlemenizi sağlar,öğrenmeyi kolaylaştırır. Derslerde not tutarken şu noktalara dikkat edin: " Notlarınızı küçük bir kağıda sıkıştırmayın. " Sayfa kenarlarında yeterli boşluk bırakın. " Sizin için anlamlı kısaltmalar yaparak not alırsanız zamandan tasarruf da etmiş olursunuz. " Konuşmanın hızlı olduğu ve not alamadığınız yerlerde çizgiler koyun bu kaçırdığınız sözcüklerin yaklaşık miktarını belirler ve daha sonra tamamlamanızı sağlar.
6- Etkinliklerinizi,çalışma,dinlenme ve eğlence kurallarına göre düzenler ve planlarsanız başarı kendiliğinden gelecektir.

4-HAFTALIK DERS ÇALIŞMA PROGRAMI YAPMAK
Öğrencinin bir çalışma programı olmalıdır. Bu onu hem ders çalışmaya istekli kılacak,hem de öz disiplinini geliştirmesini sağlayacaktır.Yapılacak program gerçekçi olmalı,öğrencinin kapasitesine ve koşullarına uygun olmalıdır. Ders çalışma programı hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

 " Ders çalışmaya okuldan eve geldikten en az yarım saat sonra başlanmalıdır. Yemek saatine kadar önemli derslerin bitirilmesine önem verilmelidir.Uyku ve dinlenme zamanlarını öncelikle planlamak gereklidir. " Her çalışmadan sonra 5-10 dakikalık tekrara yer verilmelidir. " Yorgunluk,açlık,hastalık gibi durumlar söz konusuysa ders çalışılmamalıdır.

 " Program esnek olmalı ,öngörülemeyen durumlara göre değiştirilebilmelidir.

 " Programda dersler önem derecesine göre sıralanmalı,çalışmaya zor konulardan başlanmalıdır. Öğrenmenin büyük kısmı okulda gerçekleşir. Evde yapılacak çalışmalar öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve unutulmamasını sağlar. Ne sadece dersi dinlemek ne de sadece evde çalışmak yeterli olur. Her ikisinin de kollektif bir şekilde yürütülmesi gereklidir.

Ayrıca OKS hazırlığında olan öğrenciler kendisine bir test çözme planı yapmalı ve bu plana kesinlikle uymalı düzenli olarak belirlediği testleri çözmelidir.Başarılarını değerlendirerek sonuçları takip çizelgesi tutmalıdır.Neleri yapıp neleri yapamağını belirlemeli ve eksik olduğu konuları tekrar ederek tamamlamalıdır.Başarı grafiğini her hafta yükseltmelidir.
5-OKULDA ÖĞRENİLEN BİLGİLERİN TEKRARI YAPILMALIDIR

Öğrenciler o gün derste gördüğü konuları eve gelince tekrar etmelidir.Öğrenilen konular böylece pekişir.Performans çalışmalarını her gün arttırarak devam etmeli ve eksikliklerini öğretmenleriyle paylaşarak gidermelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6995
0
0
Yorum Yaz