alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
14 02 2010

Suda ve Karada Yaşayan Bitkiler

Suda Yaşayan Bitkiler

Nilüfer,su oku,su kamışı,su yosunu,su mercimeği ve saz gibi bitkilere su bitkileri denir.Suların içinde yaşayan bitkiler,genel olarak otsu bitkilerdir.Sulardaki bitki çeşitliliği kara yaşamına göre daha azdır.

Su bitkilerinin su içinde tutunmasını sağlayan özel kökler vardır.Bunlara hava ve destek kökleri denir.Suda yaşayan bitki yapraklarının üst yüzeyinde gözenekler(stomalar) bulunur.Stomaların görevi,bitkinin gaz alış verişini ve terlemesini sağlamaktır.Suda yaşayan bitkilerin yaprakları parçalar halinde ve geniş yüzeylidir.Nilüfer gibi bazı su bitkilerinin yaprak ve çiçekleri su yüzeyinde bulunur.

Karada yaşayan Bitkiler

Toprakta yaşayan bitkilere kara bitkileri denir.Kara bitkilerinin kök,gövde,yaprak ve çiçek gibi organları gelişmiştir.Otsu ve odunsu gövdeli olanları vardır.İletim boruları bulunur.

 

Suda ve Karada Yaşayan Bitkilerin Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması

Suda yaşayan bitkiler                        Karada yaşayan bitkiler

-Genellikle kökler gelişmemiştir         -Kök,gövde ve yapraklar gelişmiştir.

-İletim boruları yoktur                         -Çiçekli bitkilerde iletim boruları vardır

-Stomalar yaprakların üst yüzeyindedir-Stomalar yaprakların alt yüzeyindedir

-Yapraklar ipliksi parçalar halinde ve geniş yüzeylidir-Yapraklar genellikle dar yüzeylidir

-Su altında yaşayan türleri suda çözünmüş –Havadaki oksijeni kullanırlar

oksijeni,su yüzeyinde yaşayan türleri havadaki

oksijeni kullanır.

 

Her bitki her iklimde yetişmez.Farklı bitkilerin değişik bölge ve yerlerde bulunuşu,dolayısıyla bitki örtüsünü belirleyen yükseklik,toprak,su,ışık,sıcaklık,rüzgar vb.etkenlerdir.

Örneğin;ekvator bölgesi bol yağış aldığından  bu bölgede geniş yapraklı ve yüksek gövdeli ağaçlardan oluşan ormanlar görülür.Kurak bölgelerde çöl hurması,palmiye ve kaktüs görülür.

Sıcak ve kurak yerlerde bitkilerin,terleyerek su kaybını ortadan kaldırmak için,yaprakları küçülerek diken şeklini almıştır.Örneğin;kaktüs bitkisinde yeşil renkli gövde,hem fotosentez görevini üstlenmiş hem de su depo etmiştir.Gövdesinin üzeri mumsu bir tabaka ile örtülmüştür.Mumsu tabaka su kaybını önler.

Yeryüzünde üç iklim kuşağı vardır.Farklı iklimlere göre bitkilerin yayılışı da büyük farklılık ve çeşitlilik gösterir.

Tropikal iklim(Sıcak kuşak):Ekvatorun iki yanında kalan bölgede görülür.Bu bölge bol yağış aldığından gür ormanlarla kaplıdır.Ekvatordan,kuzey ve güney bölgelerine doğru gidildikçe savan denilen bitki örtüsü yanında,steplere(bozkır) ve çöllere varılır.

Ilıman iklim(Orta kuşak):Dönenceler ve kutup daireleri tarafından sınırlanan bölgedir.

Güneş ışınları bu bölgeye değişik eğimlerle geldiğinden bu bölgelerde dört mevsim yaşanır.Yağış bol alan yerler ormanlık,diğer yerler bozkırdır.

Soğuk iklim(Kutup kuşağı):Kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan bölgedir.Bu bölgelerde soğuk iklim hüküm sürdüğünden,bu bölgelerde soğuk iklime özgü tundra denilen bitki topluluğu görülür.Tundralar bodur ağaçlar,çalılık ve yosunlardan oluşur.

Ülkemizde dört mevsim bir arada görülür.Bu yüzden ülkemiz zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.Örneğin;Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlı olduğundan bitki örtüsü yönünden oldukça zengindir.Yüksek yerlerde;kayın,meşe,gürgen,kestane,kızılağaç gibi kışın yapraklarını döken ağaçlar görülür.Daha yükseklerde;köknar,sarıçam ve ladin gibi iğne yapraklı ağaçlara rastlanır.Dağların alt yamaçları ise sarmaşık ve çalılıklarla kaplıdır.

İç kısımlarda karaçam ve sarıçam bulunur.Ayrıca fındık,çay bitkisi yanında fasulye,mısır,pirinç gibi tahıllar yetiştirilir.

Yazları sıcak ve kurak,kışları ılık geçen Akdeniz Bölgesinde orman ağaçları seyrektir.Ormanlar kızılçam,köknar ve sedir gibi iğne yapraklı ağaçlardan oluşur.Alçak kesimlerde ise makiler görülür.

İç Anadolu’da yazlar sıcak ve kurak,kışlar soğuk geçer.Otsu bitkiler geniş bir alanı kapsar.Bu bitkiler susuzluğa dayanıklı steplerdir(bozkırlardır).Ayrıca dere ve ırmak kenarlarında kavak ve söğüt ağaçları yer alır.

Kışları şiddetli geçen Doğu Anadolu’da;geniş çayır ve otlaklar vardır.

5307
0
0
Yorum Yaz