alierbulut
51 Takipçi | 16 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Okumak İstediklerim

Eğitim

Haber

Sağlık

Bilim

Günlük

Teknoloji

Deneme

Kariyer

Diğer İçeriklerim (2574)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (51)
14 12 2016

Kalite

Kalite nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir. Kalite ile ilgili ilk kayıtlar MÖ 2150 yılına kadar uzanır. Ünlü Hamurabi Kanunları’nın 229. maddesinde şu ifadeler yer alır; ‘eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur’. Kalite (Qualites) Latince "nasıl oluştuğu" anlamına gelen "qualis" kelimesinden gelmektedir. Buna göre kalite hangi ürün veya hizmet için kullanılıyorsa, onun ne olduğunu ifade etmeğe yöneliktir. Oysa günümüzde kalite, daha çok üstünlüğü ve iyi oluşu ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle kalite, kişisel değerleri içermektedir[2].0 Kalite üzerine, değişik bakış açıları ve değişik ekoller tarafından farklı tanımlar vardır. Genel bir tanım olarak; kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Dr. Joseph Juran’a göre kalite, kullanıma uygunluktur. Philip B. Crosby’nin bakış açısına göre ise kalite; sistemin şartlara ve talebe uygunluğudur. Amerikan Kalite Kontrol Derneği (ASQC)'nin kalite tanımı ise; bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü, kalitedir. Japon Sanayi Standartları Komitesi’ne göre kalite; ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketicinin isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir [3]. Kalite anlayışı, 1960'lı yıllardan itibaren kendini yenileyerek insan odaklı olmaya başlamıştır. Kalitenin sadece üretim kontrolüyle görevli kişilerin değil tüm çalışanlar... Devamı

14 12 2016

Oltu Taşı

Oltu Taşı, Erzurum’un Oltu İlçesi’nden çıkarılan, başta tespih yapımı olmak üzere kolye, küpe, yüzük, pipo, anahtarlık vb. süs ve ziynet eşyalarının yapımında kullanılan yarı değerli taştır. Siyah amber, siyah inci bu taş için kullanılan diğer isimlerdir. Karbonca zengin kompakt bir linyit çeşididir. Yarı değerli olmasının nedeni, çıkarılmasının zor ve rezervlerinin az olmasıdır. Genel itibariyle siyah renktedir. Oltu ilçesinin kuzeyinde, Dutlu Dağı güney yamacındaki köylerde yüksek miktarda Oltu taşı rezervlerinin olduğu söylenmektedir. Bunların yanında Gürcistan ve çevrelerinde de bu taş çıkarılsa da kalitesi düşük olmaktadır. Rus taşıyla çok benzer özellikte olmakla birlikte, ağırlığına bakılarak, bu iki taş birbirinden ayrılmaktadır. Oltu taşı Rus taşına göre daha hafiftir. Dünya üzerindeki en kaliteli Oltu taşı Erzurum’un Oltu ilçesinden çıkarılmaktadır. Bölge halkı, tarımsal gelirlerinin yanında Ekim-Mart ayları arasında halihazırda faaliyet gösteren 20-30 adet arasında ocaktan Oltu taşı çıkararak ek gelir elde etmektedirler. Oltu taşı çıkarılma işleminin mevsimlik olarak yapılması hammadde sıkıntısını beraberinde getirmektedir. Rezervlerden taş çıkarma işinin zahmetli olması bu işle ilgilenen kişi sayısının giderek azalmasına neden olmaktadır. Yapılan kazılarda Oltu taşı işlemeciliği bronz çağına dayandığı görülse de Ülkemizde Oltu taşı üzerinde işlemecilik faaliyetleri 18. yüzyıl sonundan itibaren başlamıştır. Asıl gelişimini cumhuriyetin ilanından sonra göstermiştir. Oltu taşı işlemeciliği babadan oğula aktarılarak günümüze kadar süregelmiştir. Günümüzde genel olarak tek kişilik küçük atölyelerde taş işlemeciliği yapılmaktadır. İşlemeciler taşa kendi sanat... Devamı

14 12 2016

Işık’tan Daha Hızlı Bir Şey Var Mıdır?

Işık saniyede 300.000 km (üç yüz bin) hızla hareket etmektedir. Dünyamız içinde düşününce bu hız ulaşılamaz, muazzam bir hız olarak görünüyor. Öyle ki ışık, bir saniye içerisinde Dünya’’nın çevresini 7 kez dolaşabilir. Dünya’dan Ay’’a bir saniyede gidebilirdik.Fakat Evrenin muazzam büyüklüğü göz önüne alınınca ışık hızı yetersizdir. Eğer Işık hızında hareket etseydik, Güneş’’e 8 dakikada ya da en yakın galaksi olan Andromeda’’ya 2 milyon yılda gidebilirdik. Einstein’’ın ‘görelilik kuramına’ göre ışık hızından yüksek bir hız yoktur. Yani ışık hızı limit noktasıdır. Fakat o zamanlar bugün bilinen bilgilerin birçoğu bilinmiyordu. Örneğin evrenin sürekli genişlediği. Evrende yolculuk yüzlerce yıldır insanlığın en büyük hayalleri olmuştur. Birçok bilim kurgu filmlerine ve belgesellerine konu olmuş olan ışık hızının ötesi var mı acaba? Günümüzde bilim adamlarına göre ve yapılan deneylere göre böyle bir şey mümkün. Bilim adamları tarafından yapılan, halen devam eden İsviçre’deki CERN deneyinde, atomik boyuttaki parçacıklar çarpıştırıldı. Gerek evrenin oluşumu, gerek ışık hızı hakkında önemli bilgiler elde edildi. Bazı parçacıkların az da olsa ışık hızını geçtiği saptandı. Bilim adamları sonuçların yanlış olma ihtimaline karşın, bunu 15 bin kez tekrarladılar ve sonuç yine aynı çıktı. Yine de bilim adamları bunun yanlış olabileceğini söylüyorlar. Peki yanlış değilse? O zaman görelilik kuramı tamamen kalkmasa bile büyük değişikliklere uğrayacaktır. İnsanlığın yüzyıllardır hayalini kurduğu uzayda yolculuğu beklide mümkün olabilecek ve insanlık galaksinin sınırlarını zorlayabilecek. Günümüzde bu... Devamı

13 12 2016

Ayrıştırıcılar nedir?Ayrıştırıcıların görevi nedir?

Ayrıştırıcılar nedir? Ölen bitki ve hayvan artıklarını parçalayarak, besinlerin tekrar ekosisteme dönmesini sağlayan bakteri ve mantarlardır. Bunlar dış ortama salgıladıkları enzimlerle, organik artıkları parçalayarak diğer canlıların tekrar kullanabileceği hale getirirler. Bazı bakteri ve mantarlar (cıvık mantar, küf mantarları ve diğerleri) bu gruba girer. Ayrıştırıcıların görevi nedir? Ayrıştırıcı canlılar, canlı atıkları ile toprağa düşen ölü bitki ve hayvan dokularını parçalar. Böylelikle bir yandan kendi enerji ve besin ihtiyacını sağlar, bir yandan da bitkiler için gerekli bir çok maddeyi toprağa katar. Topraktaki madensel tuz oranının da artmasını sağlar. Böylece bu atık maddelerin doğada birikimini engeller, tekrar kullanılmasına olanak verir. Ayrıştırıcı bakterilerden azot tutucu bakteriler, baklagil türünden (bakla, bezelye, fasulye) bitkilerin kök yumrularında yaşarken, bir yandan da bitkinin gereksinimi olan azotu sağlar. Ayrıştırıcıların önemini bir örnekle daha iyi açıklayabiliriz. Yurdumuzda tarlalar genellikle ekime hazırlanmak amacıyla yakılır. Bu yakma işlemi topraktaki ayrıştırma işini yapan mikroorganizmaları öldürdüğü için verimin düşmesine neden olur ve verimi yükseltmek amacıyla daha çok gübre kullanılır. Bu durum hem ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler hem de çevre kirliliği oluşturur. Kaynak: http://www.nedir.com/... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir