alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Okumak İstediklerim

Eğitim

Haber

Sağlık

Bilim

Günlük

Teknoloji

Deneme

Kariyer

Diğer İçeriklerim (2620)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (53)
16 05 2017

Canlıların Ortak Özellikleri (Biyoloji)

Canlıların Ortak Özellikleri  1-) Hücresel Yapı : Tüm canlılar yapısal ve işlevsel bakımdan en küçük yapı birimi olan hücreden oluşur. Bazı canlılar sadece bir hücreden oluşur. Bunlara ; “Bir hücreli canlılar” denir. Örnek : Öglena, Amip, Paramesyum Bazı canlılar ise çok sayıda hücrenin belirli bir organizasyon ile bir araya gelmesi sonucu oluşmuştur. Bunlara da ; “Çok hücreli canlılar” denir Örnek : İnsan, Hayvan, Bitki 2-) Beslenme : Canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için beslenmeleri gerekir. Canlılarda değişik beslenme şekilleri görülür. Bunlar ; Otorotof ve Heterotrof beslenmedir. Otorotof beslenme ; Canlıların kendi besinini kendisi üretmesidir. Bu beslenme şekli fotosentetik bitkiler (ışık enerjisi ile besin üretme) ve kemo sentetik canlılarda (bakterilerde) görülür. Bu canlılara üreticiler de denir. Heterotrof Beslenme ; Canlılar ihtiyacı olan besini dışarıdan hazır olarak alırlar. Bu canlılara Tüketiciler de denir. Bu beslenme şekli İnsan, hayvan, mantar ve daha bir sürü canlıda görülür. 3-) Enerji Üretimi (Solunum) : Canlıların büyümesi, iş yapabilmesi, üremesi, bütün hayatsal Fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Canlıların kullandığı enerjinin temeli Güneş tir. Güneş enerjisinin tüketici canlılar (heteratrof) tarafından kullanılabilmesi için fotosentezle bitkiler tarafından kimyasal bağ enerjisine (besinlere) dönüştürülebilmesi gerekir. Fotosentez organik besinlerin kimyasal bağlarında depolanan bu enerji hücre solunumu ile serbest ... Devamı

13 05 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Anneler Günü nedeni

"ANNE, KİŞİYİ KENDİSİNDEN DAHA ÇOK TANIYANDIR"  "Anne özlemi çeken biri olarak her bir anneyi kendi annem gibi görüyorum" Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Annelik, sadece, bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret değildir. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik vardır. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren annelerimiz, şefkatin, merhametin, fedakarlığın timsalidir" "BU ÜLKENİN HER BİR ANNESİNİ KENDİ ANNEM GİBİ GÖRÜYORUM" "İdareciler ve yöneticiler olarak bizler de, annelerimizden öğrendiğimiz sabrı ve fedakârlığı kendimize şiar edinmek; insanlarımızı herhangi bir karşılık beklemeden, yürekten sevmek durumundayız. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz.   Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve... Devamı

13 05 2017

Doğru sözlü olmak

Söz namustur - Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal Söz namustur* “Siz kendi adınıza bana altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Vaat ettiğiniz zaman vadinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının ve elinizi haramdan çekin.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/323.) Ubâde b. es-Sâmit’in Hz. Peygamber (s.a.s.)'den rivayet ettiği bu hadiste bizi, dünyada cennet huzuru içinde yaşatacak, ahirette ise hakiki cennete ulaştıracak yüzlerce salih amelden çok önemli altı tanesi sayılıyor ve bunlar sevgili Peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere, hadisteki ilk üç şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Rasulü’nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. (Müslim, İman, 107.) Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın, başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu altı haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok, toplumsal alanda görünür hâle geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da, her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin, O’nun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin, bu ahlaki güzelliklere sahip olması için, zuhur edeceği ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Rasulü’nün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için, güzel ahlâkı benimsemiş ve içselleştirmiştir. Dolayısıyla o, içind... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir