alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Okumak İstediklerim

Eğitim

Haber

Sağlık

Bilim

Günlük

Teknoloji

Deneme

Kariyer

Diğer İçeriklerim (2617)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (53)
03 05 2007

Fen ve Teknoloji

Fen ve  Teknoloji   -Merak ve keşfetme duygusu gelişmiş, -Araştırma,sorgulama ve yaşam boyu öğrenme becerileri kazanmış, -Karşılaştığı problemleri çözerken bilimsel düşünebilen, -Fen ve Teknoloji ile ilgili bilgileri öğrenip,günlük hayatta kullanan, -Fen ve Teknoloji bilgisini kişisel ve küresel sorunlarla ilişkilendiren bireyler  hedeflenmiştir. Kaynak:MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün Eğitimde Reform broşüründen alındı. ... Devamı

15 04 2007

Kimya deneme test K-1 soruları

Kimya deneme Test k-1 soruları Madde ve özellikleri ,çözeltiler ile ilgili test soruları l.Yanma  ll.Genleşme  lll.Kaynama     lV.Özkütle Yukarıdaki verilen fiziksel ve kimyasal özellikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kimyasal özellik                       Fiziksel özellik        A.  l                                              ll,lll ve lV        B.  ll,lll                                         l,lV        C.  l,lll                                          ll,lV        D.l,lll,lV                                       ll        E.l,ll,lll                                          lV Bir çözeltiyi belirleyen aşağ... Devamı

28 04 2007

ÖSS Kimya deneme test K-3 soruları

ÖSS Sınavı kimya test K-3 Sorularıdır 1. 6,4 gram oksijen gazı 273 °C de 2,8 litre hacim kaplamaktadır. Gazın basıncı kaç atmosferdir? (O:16g/mol) A) 0,2       B) 0,8       C) 1,6       D) 3,2        E) 2,4 2. Derişik NaOH  çözeltisine aşağıdaki maddeler ilave ediliyor.  I. Seyreltik NaOH çözeltisi   II. Saf su  III. Derişik HCl çözeltisi yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin ilave edilmesiyle çözeltideki OH- iyonları derişiminde azalma gözlenir? A) Yalnız III        B) I ve II          C) II ve III      D) Yalnız I       E) I , II ve III 3. I. Çekirdekleri kararlı olan elementlerin bozunması II. Çekirdeğinde n/p= 1 olan elementlerin bozunması III. Çekirdekleri kararsız olan elementlerin bozunması Doğal radyoaktifliğin nedeni yukarıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Yalnız III        B) I ve II         C) II ve III     D) Yalnız I         E) I , II ve III 4. 100 cm3 saf suya 50 cm3 kum ilave ediliyor. Karışımın son hacmi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 150 cm3                 B) 15O cm3 den az C) 150 cm3 den fazla D) 100 cm3 den a E) 50 cm3 den az 5. )  Aşağıdakilerden hangileri homojendir? I. Saf şeker II. Şeker çözeltisi III. Kireç su süspansiyonu IV. Yağ su emülsiyonu A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 6. Aşağıdakilerden hangisi katı sıvı ve gazlar için ortak ayırt edici özelliktir? A) Kütle        B) Hacim     C) Öz kütle  &nb... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir