alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
10 05 2007

ÖSS Kimya K-7 test soruları

Öss kimya K-7 test soruları   1) Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal bir değişme olmamıştır? a)Hamurun mayalanması     b)Şekerin kristalleşmesi c)Ekmeğin küflenmesi d)Yaprağın sararması      e)Mumun yanması 2.) Karışım Ayırma yöntemi I. Zeytinyağı-su Ayırma hunisi II. Alkol-su Ayrımsal damıtma III. Tuz- Demir tozu Mıknatıslanma  Yukarıdaki bazı karışımları ayırmak için kullanılan ayırma yöntemleri çeşitleri verilmiştir. Buna göre bu eşlemelerden hangileri doğrudur? a) Yalnız I   b) Yalnız II   c) Yalnız III   d)I ve II    e) I,II ve III 2.   3)Hangileri saf madde ve karışımlar için ortak özelliktir? I. Kütlenin korunması  II.  Farklı cins atomlardan oluşma   III.   Homojenlik    A) Yalnız I   B) Yalnız III   C) I ve II   D) II ve III   E) I-II-III 4) Sol tabloda maddelerin katı, sıvı, gaz için ayırt edici özellikleri + ile gösterilmiştir. Buna göre sağ tabloda x,y,z maddelerin halleri için hangi sıralama doğrudur?   Çözünürlük Genleşme Esneklik x + + - y + + + z + - - A) katı sıvı gaz B) katı gaz sıvı C) sıvı katı gaz D) sıvı gaz katı E) gaz katı sıvı 5) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişmeye örnektir? a)Eterin uçması b)Suyun donmasıc)Yoğurttan ayran yapılmasıd)Sütten peynir yapılmasıe)Mumun erimesi 6) Aşağıda verilen örneklerden hangisi aynı cins atomlardan oluşmuştur? A) NaClB) Etil alkolC) H2OD) NaE) Şeker   Madde Sınıfı l. Tuzlu su Çözelti ll. Alkol Bileşik lll. Demir tozu–kükürt tozu Emilsiyon lV. Hava Süspansiyon   A) I, II B) II, III C) Yalnız I D) I, II,III ... Devamı

10 05 2007

Atatürk'ün vecizeleri

      ATATÜRK’ÜN VECİZELERİ ·    Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.  ·    Yurtta sulh, cihanda sulh. ·    Doğruyu söylemekten korkmayınız. ·    Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan, ilerlemektedir. ·    Egemenlik verilmez, alınır ·    Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur ·    Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.  ·    Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.  ·    Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.  ·    Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. ·    Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.  ·    Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.  ·    Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.  ·    Cumhuriyet ahlak üstünlüğüne dayanan bir ülküdür;Cumhuriyet erdemdir. ·    Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. ·    Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.  ·    Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. ·    Ne mutlu "Türküm" diyene.  ·    Dolayısıyla ya istiklâl, ya ölüm!   ... Devamı

09 05 2007

Trafik Haftası

Trafik HaftasıTrafik; kara, hava, deniz taşılları ile yayaların kendilerine özgü yollarda gidip gelmesi olayıdır. Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta «Uluslararası Karayolu Güven Haftası» olarak kabul edilmiştir. Bu hafta süresince; yayın organları, radyo, televizyon aracılığı ile trafik kazalarının önlenmesi için halka trafik kuralları anlatılır. Trafik kurallarına uyulması gereği belirtilir. Okullarda öğrencilere trafik bilgileri öğretilir.Bizi en çok ilgilendiren, her an karşılaştığımız kara trafiğidir. Deniz ve hava taşıtlarının gidiş gelişlerini düzenleyen deniz ve hava trafiği kuralları da vardır. Ülkemizde her gün kaza haberleriyle karşılaşıyoruz.Bu kazalar; radyoda dinlediğimiz, televizyonda izlediğimiz trafik kazaları; dikkatsizlikten, kendine fazla güvenmekten ve trafik kurallarına uymamaktan meydana gelmektedir. İnsan yaşamı bakımından trafik, çağımızın en önemli sorunudur.   Trafik kazalarını önlemek için;   Cadde ve sokaklarda her zaman yaya kaldırımında yürümeliyiz. Karşı kaldırıma ancak yaya geçitlerinden veya varsa alt ve üst geçitlerden geçmeliyiz. Kaldırımdan inerken, karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz. Trafik polislerinin işaretlerine uymalıyız. Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz. Trafik lambası kırmızı yanarken kesin olarak karşıya geçmemeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken zikzaklar çizmemeliyiz. Duran bir taşıtın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz. Taşıt araçlarından inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz. Taşıt araçlarına binerken sıramızı beklemeliyiz. Taşıt aracından iner inmez hemen karşıya geçmemeliyiz. Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız. Yolda top oynamamalıyız. Yolda gruplar oluşturup geçişe engel olmamalıyız. Her zaman Trafik kurallarına uymalı ve uymayanları uyarmalıyız.   Sürücülerde her zaman trafik kurallarına uymalı,şehir içi ve dışınd... Devamı