alierbulut
51 Takipçi | 16 Takip
22 12 2016

Dil öğrenmeye kaç yaşında başlanılmalı?

Prof. Dr. Sinan Canan, “Özellikle 7 yaşına kadar kişi kaç dil öğrenirse onları ana dili gibi kullanabiliyor. 7-10 yaşından sonra ise yeni dili beyin tercüme usulüyle öğreniyor ve ancak 3-4 sene kullanırsa akıcılık kazanıyor” dedi. Dil konuşarak ve dinleyerek öğrenilir Toplum olarak yabancı dili algılayışımızda ciddi bir sıkıntı olduğunu da belirten Prof. Dr. Sinan Canan, dil öğrenmek için büyük bir istek duyulması ve çaba harcanması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de dil eğitiminin sınavlara yönelik olduğunu ve bu nedenle çoğunluğun o dili konuşamadığını kaydeden Prof. Dr. Sinan Canan, yabancı dili öğrenmenin en etkili yolunun konuşmak ve dinlemek olduğunu belirterek, şunları söyledi: Önce konuşmayı sonra grameri öğretmek lazım“Dil öğrenmek için öncelikle o dili kullanmaya ihtiyaç duymamız lazım. Bu koşulların sağlanması lazım ki biz ancak o şekilde öğrenelim. Çok ciddi bir duygusal istek yaratmamız lazım. İnsanımız ezberinden birtakım cümleler arayıp İngilizce bildiğini ispat etmeye çalışıyor. Oysa biz dili böyle kullanmıyoruz. Bir sunum yaparken nasıl gerekli kelimeleri arka arkaya dizerek bir Meram anlatmaya çalışıyoruz, yabancı dil konuşurken de aslında bunu yapıyoruz. Bunun için de kafanızın içerisinde üretebileceğiniz kadar üretken bir dile ihtiyacınız var. Dolayısıyla dil eğitimi aslında iletişimle konuşarak ve dinleyerek yapılması gereken bir eğitim biçimi. Okulun dışında İngilizce öğrenmiş kişilerden bir tanesiyim. Kendi hayatımda meraklı olduğum için, gerekli olduğu için bir şekilde dili dışarda öğrendim. Kendi İngilizce derslerimde hep yüksek not aldığım için İngilizce hocalarım beni çalışkan sanırlardı oysa biz dili dışarıdan ö... Devamı

22 12 2016

Amino asit ve türleri nelerdir?

Yaşamın yapı taşları olarak adlandırılan amino asitler, bulundukları gıdaların yenilmesi ile sağlıklı miktarda alınabilirler. Amino asitler proteinleri oluşturacak şekilde bir araya gelen bileşenlerdir. Doğal olarak vücudumuzda bulunan amino asitlere verilen bir diğer ad “yaşamın yapı taşları”dır. Vücudumuzda amino asitlere enzimlerin, bazı hormonlar ile nörotransmitterlerin üretimi için ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda amino asitler tüm vücutta hücrelerin içindeki metobolik süreçlerde kullanılırlar. Amino asitler yenilen gıdalar vasıtasıyla vücuda alınırlar. Vücut tüketilen proteinleri sindirdikten ve yıktıktan sonra amino asit türleri ortaya çıkar. Amino asitler vücutta gıdaların sindirilmesi ve yıkılması için, vücut dokularının büyümesi ve yenilenmesi için, enerji kaynağı olarak ve diğer vücut fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için kullanılırlar. Amino asit türleri üç grupta sınıflandırılabilirler. Esansiyel olmayan amino asitler, vücut tarafından doğal bir şekilde üretilirler. Bunların alınmasının yediğimiz gıdalarla bir ilgili yoktur. Alanin, asparagin, aspartik asit ve glutamik asit esansiyel olmayan amino asit türleri arasındadır. Esansiyel amino asitler ise vücut tarafından üretilemezler. Dolayısıyla yenilen gıdalarla bunların alınmaları gerekir. Eğer bunları içeren gıdalar tüketilmezse vücut, eksikliğini yaşayabilir. Histidin, izolösin, lösin, lisin, metiyonin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin esansiyelamino asit türleri arasındadır. Esansiyel amino asitlerin her öğünde alınmaları gerekmez. Et, süt, balık ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdalar esansiyel amino asitleri içerirler. Fasülye ve yemişler önemli Soya, fasulye, yemiş ve tahıl gibi bitkisel kaynaklı... Devamı

19 12 2016

Cismin elektriklenmesi sırasında neler olur?Örnekler

ÖRNEKLER :etki ile elektrikleme 1- (+) yüklü A cismi, birbirlerine dokunmakta olan K ve L cisimlerine yaklaştırılıyor. A cismi uzaklaştırılmadan K ve L cisimleri ayrılırsa hangi yükle yüklenirler? 2- (+) yüklü A ve B cisimleri, nötr halde olan ve birbirine dokunan K, L, M kürelerine yaklaştırılıyor. A ve B cisimleri çekilmeden K, L, M küreleri birbirinden ayrılırsa hangi yükle yüklenirler? 3- (+) yülü A cismi ile (–) yüklü B cismi, nötr halde olan ve birbirlerine dokunan K, L, M kürelerine yaklaştırılıyor. A ve B cisimleri çekilmeden K,L,M küreleri birbirinden ayrılırsa hangi yükle yüklenirler? 4- (–) yüklü A cismi, nötr halde olan ve birbirlerine dokunan K ve L kürelerine yaklaştırıldıktan sonra L küresi topraklanıyor. Toprak bağlantısı kesildikten sonra A cismi uzaklaştırılmadan K ve L küreleri birbirinden ayrılırsa hangi yükle yüklenirler? 5- Nötr haldeki içi boş küre veya silindirin içine yüklü cisim dokundurulursa, kürenin veya silindirin iç yüzeyi nötr olur. Yükler, karşılıklı olarak birbirini iterek küre veya silindirin dış yüzeyinde birikirler. 6- Nötr haldeki içi boş küre veya silindirin içine yüklü cisim dokundurulmadan yaklaştırılırsa, kürenin veya silindirin iç yüzeyi yüklü cisimle zıt yükle, dış yüzeyi ise yüklü cisimle aynı yükle yüklenir. (Yükler, kürenin iç ve dış kısmında toplanır). 7- Şekle göre (+) yüklü A cismi, B cismini; a) İtiyorsa B cismi hangi yükle yüklüdür? b) Çekiyorsa B cismi hangi yükle yüklüdür? 8- Şekle göre K &... Devamı

19 12 2016

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK (Konu Anlatımı)

DURGUN ELEKTRİK VE ELEKTRİKLENME 1- Maddenin Yapısı ve Atom 2- Elektrik Yükü Çeşitleri (Artı ve Eksi Yükler) 3- Durgun (Statik) Elektrik 4- Elektriklenme 5- Elektriklenme Çeşitleri (Cisimlerin Elektriklenmesi) 6- Elektriklenmiş Cisimler Arasındaki İtme ve Çekme 7- Topraklama 8- Elektroskop ve Özellikleri 9- İletken ve Yalıtkan Maddeler 10- Şimşek ve Yıldırım Olayları YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK A- DURGUN ELEKTRİK VE ELEKTRİKLENME : 1- Maddenin Yapısı ve Atom : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. • Atom, küre şeklindedir ve merkezinde çekirdek bulunur. • Atom, elektrikli yapıya sahiptir yani içerisinde (+) ve (–) yükler bulunur. • Atom, gözle ya da mikroskoplarla görülmez. • Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Bu taneciklere atomun temel tanecikleri denir. • Atomda, protonlar (+) yüklü, elektronlar (–) yüklü, nötronlar ise yüksüz taneciklerdir. • Atomdaki elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan (–) yüklü elektronlar ve (+) yüklü protonlardır. • Atomda, (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar atomun çekirdeğinde bulunur, (–) yüklü elektronlar ise çekirdeğin etrafında belirli (yörüngelerde) sürekli dolanırlar. • Atomda, proton ve nötronlar hareket etmezler, hareket eden tanecikler ise sadece (–) yüklü elektronlardır. • Elektriklenme olayının nedeni elektronların hareket etmesi yani yer değiştirmesidir. • Atomda, (normal şartlarda) (+) yüklü protonların sayısı, (–)... Devamı

19 12 2016

Katı, sıvı ve gazların özellikleri

Katı, sıvı ve gazların özellikleri Uzayda yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde denir. Örnek: demir,su,hava bakır, taş, toprak, altın vb ISI,SES,GÖLGE……..vb kütleleri ve hacimleri olmadığı için madde değildir Maddelerin şekil almış haline cisim denir. Demir maddedir.Demir makas, cisimdir. Cam bir maddedir.Cam ampul bir cisimdir. KÜTLE :Madde miktarıdır. HACİM:Maddelerin boşlukta kapladıkları yere verilen addır. • Maddeler tabiatta üç halde bulunurlar. 1-Katı hali. 2-Sıvı hali. 3-Gaz hali KATILAR (Masa,saat,tahta,taş,demir,bardak,altın,buz.vb.) • Katı hali, maddenin en düzenli halidir. • Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. • Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır. • Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır. • Katılar sıkıştırılamaz SIVILAR (Su,zeytinyağı,benzin,süt,kolonya,gazyağı..vb.) • Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir. • Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre biraz fazladır. • Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır. • Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. • Sıvıların belirli bir hacmi vardır. • Sıvılar, akışkandır. • Sıvılar çok az sıkıştırılabilir.Sıkıştırılamaz kabul edilir. GAZLAR (Hava,oksijen,likitgaz,su buharı,doğalgaz…vb • Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir. • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır. • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır. • Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. • Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları ka... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir