alierbulut
51 Takipçi | 16 Takip
17 12 2016

Yerli Malı Haftası

TUTUM – YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI (12-18 Aralık) Her gün kullandığım eşya ve araçlar ülkemizde üretildiği gibi başka ülkelerden de gelmektedir. Başka ülkelerden getirilen mallar için o ülkeye döviz (yabancı para) ödemekteyiz. Yerli üretim eşya kullandığımız zaman ise harcadığımız paranın tümü ülkemizde kalmaktadır. Ülkemizin çıkarlarını düşünerek alış-veriş yaparken, her zaman yerli malları tercih etmeliyiz. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası bu nedenle düzenlenmiştir. Bu haftanın kutlanmasıyla ulusça tutumlu olmayı, tasarrufu, yerli malların kullanılmasını özendirmeyi öğrenmeliyiz. Yerli mallarını kullanmakla, ülkemizde üretilenlerin daha çok satışına da yardımcı olmuş oluruz. Böylece bu malları üreten işyerleri, fabrikalar daha fazla çalışıp üretim yapmış olurlar. Daha fazla fabrika, işyeri açılması ile, bu yerlerde daha çok sayıda elemanın görev alması sağlanabilir. Böylece kalkınma amacımızın gerçekleşmesine ulus olarak katkıda bulunmuş oluruz. Bugün birçok eşya üreten fabrikalarımızın varlığını Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’na borçluyuz. Bu haftanın kutlanması ulu önder Atatürk’ün önerisiyle olmuştur. 1930 yılında Atatürk, yaptığı bir konuşma ile konunun önemini belirtmiştir. Tutumlu olmak, sadece kullandığımız eşyaların iyi korunması ile sağlanmaz. Günlük hayatımızda, zamanımızı da iyi değerlendirmeliyiz. Böylece artan boş zamanlarımızı daha yararlı konulara ayırabiliriz. Zaman da para kadar kıymetlidir. Atalarımız boş yere “Vakit nakittir” dememişlerdir. Ayrıca kullandığımız eşyalarda da tutumlu olmalıyız. Defterlerİmizr, kitaplarımızı temiz tutmalıyız. Okulumuzun eşyalarını da kendi eşyamız gibi dikkatli kullanm... Devamı

15 12 2016

Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Elde Edilir?

1. Termik Düzeneklerle Güneş Elektriği Yoğunlaştırmalı güneş toplayıcıları yöntemi ile güneş ısının bir sıvıya buharlaştırılması sonucu ve klasik termik santrallere benzer biçimde buhar türbini ve jenaratörle elektrik elde edilmektedir. 2. Fotovoltaik Düzeneklerle Güneş Elektriği -Fotovoltaik Hücre Nedir?  Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır… Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel yada seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri yada paralel bağlanarak bir kaç Watt’tan megaWatt’lara kadar sistem oluşturulur. Fotovoltaik piller ilk olarak 1839 yılında Fransız fizikçi Edmond Becquerel tarafından bulunmuştur. Fotovoltaik Hücre Yapıları Günümüz elektronik ürünlerinde kullanılan transistörler, doğrultucu diyotlar gibi güneş pilleri de, yarı-iletken maddelerden yapılırlar. Yarı-iletken özellik gösteren birçok madde arasında güneş pili yapmak için en elve... Devamı

15 12 2016

Güneş Enerjisinden Doğrudan Isı Elde Edilmesi

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN DOĞRUDAN ISI ELDE EDİLMESİ (GÜNEŞ ENERJİSİ-ISI ENERJİSİ ÇEVRİMİ) Bu çevrimde kullanılan teknolojik düzenekler , gerek duyulan ısının yoğunluğuna göre basitten karmaşığa değişen güneş kolektörleri yöntemiyle toplanan ısı enerjisinin bir akışkan yoluyla gereken ortama aktarmak yöntemiyle çalışırlar. Havuz suyu ısıtılması gibi gereken ısı artışının çok az olduğu işlerde basit , daha ucuz ve herhangi bir kaplaması ve yalıtımı olmayan düz yüzeyli toplayıcılar kullanılır. Güneş Kollektörünün İç Yapısı Pasif Isıtma Basit bir fizik ilkesi gereği gözle görülebilen güneş ışınlarının cam v.b. saydam maddelerden geçip ,geçirgen olmayan yüzeylerde emilerek bu yüzeylerin ısınması esasına dayanır.Isınan bu yüzey , ısı taşınımı yollarıyla aynı ısınan bir soba yada kalorifer peteğinde olduğu gibi ısı yaymaya ve konutu veya serayı ısıtmaya başlar.Bu yolla bina içinde , çatısında ve duvarında yapılan düzenlemelerle ısınma sağlanır. Aktif ısıtma Bu yöntemde , düzlem veya odaklı güneş toplayıcıları yardımıyla toplanan ısı enerjisi : kalorifer sistemlerinde olduğu gibi akışkanlar yardımıyla depolanacak olan birime taşınır ve buradan da dağıtım şebekesi ile konut veya seranın ısıtılacak bölümlerine dağıtılır. Güneş Enerjili Su Isıtma Düzenekleri Güneş Fırınları yada Güneş Ocakları Güneş Enerjili Soğutucular Kaynak:1-http://www.bilgiustam.com/ 2-https://www.google.com.tr/imgres? ... Devamı

15 12 2016

Elektrikli aletler için Enerji Tüketim Tablosu

‎Dünya enerji tüketimi‭ ‬bütün insan‭ ‬uygarlığı‭ ‬tarafından kullanılan toplam‭ ‬enerji‭yi ‬ifade eder. Genellikle her yıl ölçülen,‭ ‬o bizim kullandığımız her enerji kaynağından yararlanılan tüm enerjiyi gerektirir,‭ ‬her‭ ‬sanayi‭ ‬ve‭ ‬teknolojik‭ ‬sektör genelinde insanlığın gayreti doğru uygulandığını kapsar her ülke genelinde.‭ ‬Uygarlığın güç kaynağı metrik olan,‭ ‬Dünya Enerji Tüketimi insanların‭ ‬sosyal‭ ‬-‭ ‬ekonomik‭ ‬-‭ ‬politik‭ ‬çemberi için derin etkilere sahiptir. ‏‎Uluslararası Enerji Ajansı‭ (IEA‭)‬,‭ ‬ABD Enerji Bilgi İdaresi‭ (‬EIA) ‬ve‭ ‬Avrupa Çevre Ajansı‭ ‬gibi kuruluşlar periyodik olarak enerji verilerini kaydeder ve yayımlar.‭ ‬Geliştirilmiş Dünya Enerji Tüketimi verisi ve kavrayışı toptan yararlı çözümlere doğru hareketi destekleyebilen ve enerji akışı çerçevesi sorununa yardım edebilen sistemik eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarabilir. Fosil enerji kullanımı en çok‭ ‬2000-2008‭ ‬yılında arttı.‭ ‬Ekim‭ ‬2012‭ ‬yılında,‭ ‬IEA kömür yenilenebilir bütün enerji kaynaklarından daha hızlı büyüyen önceki on yılın yarısı artan enerji kullanımının nedenini açıkladığını kaydetti.‭ ‬1986'daki‭ ‬Çernobil‭ ‬felaketinden beri,‭ ‬nükleer güçteki yatırımlar küçük olmuştur. Kaynak:1-http://www.bilgiustam.com/ 2-tr.wikipedia.org 3-www.google.com.tr... Devamı

15 12 2016

Sigara Ve Alkolün Zararları İle İlgili Sloganlar

Sigara ve Alkol ile ilgili sözler – Sigaranın dumanını yeI aIır,parasını eI aIır beIası sana kaIır – İçki bütün kötüIükIerin anasıdır – İçkinin barındığı yerden ahIak ve utanç kaçar – İçki şişenin içinde, hoşnutsuzIuk , avunma, korkakIık cesaret, utangaçIık ve kendine güven aranır – SarhoşIuk kusur yaratmaz, kusurIarı açıya vurur – Üç kadehten fazIa içip de sarhoş oImadığını iIeri süren herkes sarhoştur – AkıIIı adamIarın tek içkisi sudur – BeIaIarın en büyücüğü sarhoştur – İçkiyi savunanIar oIabiIir, fakat içki onIarı asIa savunmaz – KişiIiğinizi , aiIenizi,üIkenizi seviyorsanız, içki düşmanı oIunuz – Su içmek insanın kendinin hasta , ne borçIu, ne duI yapar – SarhoşIuk gönüIIü çıIgınIıktır – Sigara kanserIe kardeştir. – İçki ve sigara sinir ve sindirim sistemIerini bozar. – AIkoI, veremin en yakın dostudur. – İçki ve sigara sağIığın düşmanıdır. – İçki güIdürür, süründürür, öIdürür. – İçki insanı sefaIete, rezaIete hatta cinayete sürükIer. – Sigara giren yerden sağIık çıkar – SağIıkIı bir hayat sizin eIinizde – SağIıkIı bir hayat için tercihini yap – Sigara içen ihtiyarIamaz (genç ÖIür) – Sigara içenin evine hırsız girmez(gece boyunca hep öksürdüğünden) – Sigara içeni köpek ısırmaz (bastonIa doIaştığı için) – Sigara iç erken öI cesedin yakışıkIı oIsunü – Sigara içenIere önceIi... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir