alierbulut
50 Takipçi | 16 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Okumak İstediklerim

Eğitim

Haber

Sağlık

Bilim

Günlük

Teknoloji

Deneme

Kariyer

Diğer İçeriklerim (2565)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (50)
14 12 2016

Fotoğraf Makinesi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bir insanın, nesnenin veya manzaranın saklanabilir resmini çeken makinalara fotoğraf makinesi denir. Resmi çekilen objenin yansıttığı ışık, mercekler yardımıyla makinedeki ışığa duyarlı kimyasal maddelerle kaplı filmin üzerine düşürülerek resim oluşturulur. Filmin üzerine düşen ışığın fazla olması durumunda resim bozulacağından, film banyo edilip, resim fotoğraf kartına basılana kadar karanlık odada muhafaza edilmelidir. Her tür fotoğraf makineleri obtüratör (ışık kapakçığı), diyafram, vizör (göz merceği) ve objektif denilen dört ana parçadan oluşmaktadır. Fotoğraf çekimine başlamadan makinenin ayarlanması gerekmektedir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde günümüzde, tüm ayarlarını kendi kendine otomatik yapan makineler kullanılmaya başlanmıştır. Hatta hiç ayar gerektirmeyen basit donanımlı makineler de bulunmaktadır. Uzak veya yakın resmi çekilecek nesnenin görüntüsünün net olarak çıkması için ilk olarak objektif (mercek) ayarının yapılması gerekir. Obtüratör denilen ışık kapakçığı saniyeden daha kısa bir anda açılarak ışığın film üzerine düşmesine izin verir. Işığın makinenin içine yeterli ölçüde girmesini sağlayan deliğe de diyafram denir. Bu arada çekim yapılan yerde ışık yeterli değilse flaş kullanılır. Fotoğrafı çekilecek objenin veya manzaranın çerçevesini belirlemek için vizörden bakılır. Gördüğümüz objenin resmini çekmek için obtüratörü açan fotoğraf çekme düğmesine yani diğer adıyla deklanşör düğmesine basılır. Resim çekildikten sonra kurma kolu çevrilerek film ileriye sarılır ve kullanlımamış yeni bir karenin objektifin önüne gelmesi sağlanır. Bazı fotoğraf makinelerinin ... Devamı

14 12 2016

Kalite

Kalite nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine cevap verebilmektir. Kalite ile ilgili ilk kayıtlar MÖ 2150 yılına kadar uzanır. Ünlü Hamurabi Kanunları’nın 229. maddesinde şu ifadeler yer alır; ‘eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur’. Kalite (Qualites) Latince "nasıl oluştuğu" anlamına gelen "qualis" kelimesinden gelmektedir. Buna göre kalite hangi ürün veya hizmet için kullanılıyorsa, onun ne olduğunu ifade etmeğe yöneliktir. Oysa günümüzde kalite, daha çok üstünlüğü ve iyi oluşu ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle kalite, kişisel değerleri içermektedir[2].0 Kalite üzerine, değişik bakış açıları ve değişik ekoller tarafından farklı tanımlar vardır. Genel bir tanım olarak; kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Dr. Joseph Juran’a göre kalite, kullanıma uygunluktur. Philip B. Crosby’nin bakış açısına göre ise kalite; sistemin şartlara ve talebe uygunluğudur. Amerikan Kalite Kontrol Derneği (ASQC)'nin kalite tanımı ise; bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü, kalitedir. Japon Sanayi Standartları Komitesi’ne göre kalite; ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketicinin isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir [3]. Kalite anlayışı, 1960'lı yıllardan itibaren kendini yenileyerek insan odaklı olmaya başlamıştır. Kalitenin sadece üretim kontrolüyle görevli kişilerin değil tüm çalışanlar... Devamı

14 12 2016

Oltu Taşı

Oltu Taşı, Erzurum’un Oltu İlçesi’nden çıkarılan, başta tespih yapımı olmak üzere kolye, küpe, yüzük, pipo, anahtarlık vb. süs ve ziynet eşyalarının yapımında kullanılan yarı değerli taştır. Siyah amber, siyah inci bu taş için kullanılan diğer isimlerdir. Karbonca zengin kompakt bir linyit çeşididir. Yarı değerli olmasının nedeni, çıkarılmasının zor ve rezervlerinin az olmasıdır. Genel itibariyle siyah renktedir. Oltu ilçesinin kuzeyinde, Dutlu Dağı güney yamacındaki köylerde yüksek miktarda Oltu taşı rezervlerinin olduğu söylenmektedir. Bunların yanında Gürcistan ve çevrelerinde de bu taş çıkarılsa da kalitesi düşük olmaktadır. Rus taşıyla çok benzer özellikte olmakla birlikte, ağırlığına bakılarak, bu iki taş birbirinden ayrılmaktadır. Oltu taşı Rus taşına göre daha hafiftir. Dünya üzerindeki en kaliteli Oltu taşı Erzurum’un Oltu ilçesinden çıkarılmaktadır. Bölge halkı, tarımsal gelirlerinin yanında Ekim-Mart ayları arasında halihazırda faaliyet gösteren 20-30 adet arasında ocaktan Oltu taşı çıkararak ek gelir elde etmektedirler. Oltu taşı çıkarılma işleminin mevsimlik olarak yapılması hammadde sıkıntısını beraberinde getirmektedir. Rezervlerden taş çıkarma işinin zahmetli olması bu işle ilgilenen kişi sayısının giderek azalmasına neden olmaktadır. Yapılan kazılarda Oltu taşı işlemeciliği bronz çağına dayandığı görülse de Ülkemizde Oltu taşı üzerinde işlemecilik faaliyetleri 18. yüzyıl sonundan itibaren başlamıştır. Asıl gelişimini cumhuriyetin ilanından sonra göstermiştir. Oltu taşı işlemeciliği babadan oğula aktarılarak günümüze kadar süregelmiştir. Günümüzde genel olarak tek kişilik küçük atölyelerde taş işlemeciliği yapılmaktadır. İşlemeciler taşa kendi sanat... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir