alierbulut
50 Takipçi | 16 Takip
15 12 2016

Güneş Enerjisinden Doğrudan Isı Elde Edilmesi

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN DOĞRUDAN ISI ELDE EDİLMESİ (GÜNEŞ ENERJİSİ-ISI ENERJİSİ ÇEVRİMİ) Bu çevrimde kullanılan teknolojik düzenekler , gerek duyulan ısının yoğunluğuna göre basitten karmaşığa değişen güneş kolektörleri yöntemiyle toplanan ısı enerjisinin bir akışkan yoluyla gereken ortama aktarmak yöntemiyle çalışırlar. Havuz suyu ısıtılması gibi gereken ısı artışının çok az olduğu işlerde basit , daha ucuz ve herhangi bir kaplaması ve yalıtımı olmayan düz yüzeyli toplayıcılar kullanılır. Güneş Kollektörünün İç Yapısı Pasif Isıtma Basit bir fizik ilkesi gereği gözle görülebilen güneş ışınlarının cam v.b. saydam maddelerden geçip ,geçirgen olmayan yüzeylerde emilerek bu yüzeylerin ısınması esasına dayanır.Isınan bu yüzey , ısı taşınımı yollarıyla aynı ısınan bir soba yada kalorifer peteğinde olduğu gibi ısı yaymaya ve konutu veya serayı ısıtmaya başlar.Bu yolla bina içinde , çatısında ve duvarında yapılan düzenlemelerle ısınma sağlanır. Aktif ısıtma Bu yöntemde , düzlem veya odaklı güneş toplayıcıları yardımıyla toplanan ısı enerjisi : kalorifer sistemlerinde olduğu gibi akışkanlar yardımıyla depolanacak olan birime taşınır ve buradan da dağıtım şebekesi ile konut veya seranın ısıtılacak bölümlerine dağıtılır. Güneş Enerjili Su Isıtma Düzenekleri Güneş Fırınları yada Güneş Ocakları Güneş Enerjili Soğutucular Kaynak:1-http://www.bilgiustam.com/ 2-https://www.google.com.tr/imgres? ... Devamı

15 12 2016

Elektrikli aletler için Enerji Tüketim Tablosu

‎Dünya enerji tüketimi‭ ‬bütün insan‭ ‬uygarlığı‭ ‬tarafından kullanılan toplam‭ ‬enerji‭yi ‬ifade eder. Genellikle her yıl ölçülen,‭ ‬o bizim kullandığımız her enerji kaynağından yararlanılan tüm enerjiyi gerektirir,‭ ‬her‭ ‬sanayi‭ ‬ve‭ ‬teknolojik‭ ‬sektör genelinde insanlığın gayreti doğru uygulandığını kapsar her ülke genelinde.‭ ‬Uygarlığın güç kaynağı metrik olan,‭ ‬Dünya Enerji Tüketimi insanların‭ ‬sosyal‭ ‬-‭ ‬ekonomik‭ ‬-‭ ‬politik‭ ‬çemberi için derin etkilere sahiptir. ‏‎Uluslararası Enerji Ajansı‭ (IEA‭)‬,‭ ‬ABD Enerji Bilgi İdaresi‭ (‬EIA) ‬ve‭ ‬Avrupa Çevre Ajansı‭ ‬gibi kuruluşlar periyodik olarak enerji verilerini kaydeder ve yayımlar.‭ ‬Geliştirilmiş Dünya Enerji Tüketimi verisi ve kavrayışı toptan yararlı çözümlere doğru hareketi destekleyebilen ve enerji akışı çerçevesi sorununa yardım edebilen sistemik eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarabilir. Fosil enerji kullanımı en çok‭ ‬2000-2008‭ ‬yılında arttı.‭ ‬Ekim‭ ‬2012‭ ‬yılında,‭ ‬IEA kömür yenilenebilir bütün enerji kaynaklarından daha hızlı büyüyen önceki on yılın yarısı artan enerji kullanımının nedenini açıkladığını kaydetti.‭ ‬1986'daki‭ ‬Çernobil‭ ‬felaketinden beri,‭ ‬nükleer güçteki yatırımlar küçük olmuştur. Kaynak:1-http://www.bilgiustam.com/ 2-tr.wikipedia.org 3-www.google.com.tr... Devamı

15 12 2016

Sigara Ve Alkolün Zararları İle İlgili Sloganlar

Sigara ve Alkol ile ilgili sözler – Sigaranın dumanını yeI aIır,parasını eI aIır beIası sana kaIır – İçki bütün kötüIükIerin anasıdır – İçkinin barındığı yerden ahIak ve utanç kaçar – İçki şişenin içinde, hoşnutsuzIuk , avunma, korkakIık cesaret, utangaçIık ve kendine güven aranır – SarhoşIuk kusur yaratmaz, kusurIarı açıya vurur – Üç kadehten fazIa içip de sarhoş oImadığını iIeri süren herkes sarhoştur – AkıIIı adamIarın tek içkisi sudur – BeIaIarın en büyücüğü sarhoştur – İçkiyi savunanIar oIabiIir, fakat içki onIarı asIa savunmaz – KişiIiğinizi , aiIenizi,üIkenizi seviyorsanız, içki düşmanı oIunuz – Su içmek insanın kendinin hasta , ne borçIu, ne duI yapar – SarhoşIuk gönüIIü çıIgınIıktır – Sigara kanserIe kardeştir. – İçki ve sigara sinir ve sindirim sistemIerini bozar. – AIkoI, veremin en yakın dostudur. – İçki ve sigara sağIığın düşmanıdır. – İçki güIdürür, süründürür, öIdürür. – İçki insanı sefaIete, rezaIete hatta cinayete sürükIer. – Sigara giren yerden sağIık çıkar – SağIıkIı bir hayat sizin eIinizde – SağIıkIı bir hayat için tercihini yap – Sigara içen ihtiyarIamaz (genç ÖIür) – Sigara içenin evine hırsız girmez(gece boyunca hep öksürdüğünden) – Sigara içeni köpek ısırmaz (bastonIa doIaştığı için) – Sigara iç erken öI cesedin yakışıkIı oIsunü – Sigara içenIere önceIi... Devamı

14 12 2016

Dünyanın Yedi Harikası

İnsanoğlu çağlar boyunca, uzun süre kendinden söz ettirecek, geleceğin hayran kalacağı ve hatta tarih kitaplarında yerini alabilecek eserler vermeye çalışmıştır. Bu nedenle de daha iyisini, daha güzelini yapabilme arzusu insanoğlunun her çağda içinde taşıdığı bir duygudur. Uzun yıllardır başta tarihçiler olmak üzere bir çok yazar, araştırmacı ve sanatkarlar “Dünyanın en güzel yapıtı hangisidir ?” sorusuna cevap aramıştır. Dünyanın 7 harikası kavramı ise ilk kez M.Ö 5. yüzyılda tarihçi Heredot tarafından ortaya atılmış ancak gerçekleştirilememiştir. 300 yıl sonra yani M.Ö 2. yüzyılda Sidon’lu Antipatros “Dünyanın Yedi Harikası Üzerine” adlı eserle yedi harikayı sıralamıştır ve bu liste günümüzde de “Dünyanın Yedi Harikası” olarak kabul edilmektedir. Listede yer alan yapıtlar şunlardır ; 1. Keops Piramidi 2. Babil’in Asma Bahçeleri 3. Artemis Tapınağı 4. Zeus Heykeli 5. Rodos Heykeli 6. İskenderiye Feneri 7. Bodrum (Halikarnas) Mozolesi Günümüzde bu eserlerden sadece Keops Piramidi ayakta kalmayı başarabilmiştir. Diğerleri yangın, deprem gibi etkiler sonucunda yokolmuş ya da yokolmaya yüz tutmuştur. 1) Keops Piramidi : Bazı kaynaklarda mısır piramitlerinin tamamı yedi harikanın içerisinde olarak gösterilmektedir ancak sadece Keops piramidi bu listeye dahildir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi günümüze kadar dayanabilen tek eserdir. Mısır’ın başkenti Kahire’deki Giza yaylasında bulunmaktadır. Keops piramidi yedi harika içerisindeki en eski yapıdır. Piramit M.Ö 2560 yılında mısır firavunu Khufu (Keops) tarafından yaptırılmış ve yapımı yaklaşık 22 yıl sürmüştür. Bu piramitte tıpkı diğer piramitler gibi firavunun kabri olarak kullanılmak üze... Devamı

14 12 2016

Fotoğraf Makinesi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bir insanın, nesnenin veya manzaranın saklanabilir resmini çeken makinalara fotoğraf makinesi denir. Resmi çekilen objenin yansıttığı ışık, mercekler yardımıyla makinedeki ışığa duyarlı kimyasal maddelerle kaplı filmin üzerine düşürülerek resim oluşturulur. Filmin üzerine düşen ışığın fazla olması durumunda resim bozulacağından, film banyo edilip, resim fotoğraf kartına basılana kadar karanlık odada muhafaza edilmelidir. Her tür fotoğraf makineleri obtüratör (ışık kapakçığı), diyafram, vizör (göz merceği) ve objektif denilen dört ana parçadan oluşmaktadır. Fotoğraf çekimine başlamadan makinenin ayarlanması gerekmektedir. Ancak gelişen teknoloji sayesinde günümüzde, tüm ayarlarını kendi kendine otomatik yapan makineler kullanılmaya başlanmıştır. Hatta hiç ayar gerektirmeyen basit donanımlı makineler de bulunmaktadır. Uzak veya yakın resmi çekilecek nesnenin görüntüsünün net olarak çıkması için ilk olarak objektif (mercek) ayarının yapılması gerekir. Obtüratör denilen ışık kapakçığı saniyeden daha kısa bir anda açılarak ışığın film üzerine düşmesine izin verir. Işığın makinenin içine yeterli ölçüde girmesini sağlayan deliğe de diyafram denir. Bu arada çekim yapılan yerde ışık yeterli değilse flaş kullanılır. Fotoğrafı çekilecek objenin veya manzaranın çerçevesini belirlemek için vizörden bakılır. Gördüğümüz objenin resmini çekmek için obtüratörü açan fotoğraf çekme düğmesine yani diğer adıyla deklanşör düğmesine basılır. Resim çekildikten sonra kurma kolu çevrilerek film ileriye sarılır ve kullanlımamış yeni bir karenin objektifin önüne gelmesi sağlanır. Bazı fotoğraf makinelerinin ... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir