alierbulut
50 Takipçi | 16 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Okumak İstediklerim

Eğitim

Haber

Sağlık

Bilim

Günlük

Teknoloji

Deneme

Kariyer

Diğer İçeriklerim (2565)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (50)
19 12 2016

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK (Konu Anlatımı)

DURGUN ELEKTRİK VE ELEKTRİKLENME 1- Maddenin Yapısı ve Atom 2- Elektrik Yükü Çeşitleri (Artı ve Eksi Yükler) 3- Durgun (Statik) Elektrik 4- Elektriklenme 5- Elektriklenme Çeşitleri (Cisimlerin Elektriklenmesi) 6- Elektriklenmiş Cisimler Arasındaki İtme ve Çekme 7- Topraklama 8- Elektroskop ve Özellikleri 9- İletken ve Yalıtkan Maddeler 10- Şimşek ve Yıldırım Olayları YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK A- DURGUN ELEKTRİK VE ELEKTRİKLENME : 1- Maddenin Yapısı ve Atom : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. • Atom, küre şeklindedir ve merkezinde çekirdek bulunur. • Atom, elektrikli yapıya sahiptir yani içerisinde (+) ve (–) yükler bulunur. • Atom, gözle ya da mikroskoplarla görülmez. • Atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. Bu taneciklere atomun temel tanecikleri denir. • Atomda, protonlar (+) yüklü, elektronlar (–) yüklü, nötronlar ise yüksüz taneciklerdir. • Atomdaki elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan (–) yüklü elektronlar ve (+) yüklü protonlardır. • Atomda, (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar atomun çekirdeğinde bulunur, (–) yüklü elektronlar ise çekirdeğin etrafında belirli (yörüngelerde) sürekli dolanırlar. • Atomda, proton ve nötronlar hareket etmezler, hareket eden tanecikler ise sadece (–) yüklü elektronlardır. • Elektriklenme olayının nedeni elektronların hareket etmesi yani yer değiştirmesidir. • Atomda, (normal şartlarda) (+) yüklü protonların sayısı, (–)... Devamı

19 12 2016

Katı, sıvı ve gazların özellikleri

Katı, sıvı ve gazların özellikleri Uzayda yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde denir. Örnek: demir,su,hava bakır, taş, toprak, altın vb ISI,SES,GÖLGE……..vb kütleleri ve hacimleri olmadığı için madde değildir Maddelerin şekil almış haline cisim denir. Demir maddedir.Demir makas, cisimdir. Cam bir maddedir.Cam ampul bir cisimdir. KÜTLE :Madde miktarıdır. HACİM:Maddelerin boşlukta kapladıkları yere verilen addır. • Maddeler tabiatta üç halde bulunurlar. 1-Katı hali. 2-Sıvı hali. 3-Gaz hali KATILAR (Masa,saat,tahta,taş,demir,bardak,altın,buz.vb.) • Katı hali, maddenin en düzenli halidir. • Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. • Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır. • Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır. • Katılar sıkıştırılamaz SIVILAR (Su,zeytinyağı,benzin,süt,kolonya,gazyağı..vb.) • Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir. • Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre biraz fazladır. • Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır. • Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. • Sıvıların belirli bir hacmi vardır. • Sıvılar, akışkandır. • Sıvılar çok az sıkıştırılabilir.Sıkıştırılamaz kabul edilir. GAZLAR (Hava,oksijen,likitgaz,su buharı,doğalgaz…vb • Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir. • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır. • Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır. • Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. • Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları ka... Devamı

17 12 2016

Yerli Malı Haftası

TUTUM – YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI (12-18 Aralık) Her gün kullandığım eşya ve araçlar ülkemizde üretildiği gibi başka ülkelerden de gelmektedir. Başka ülkelerden getirilen mallar için o ülkeye döviz (yabancı para) ödemekteyiz. Yerli üretim eşya kullandığımız zaman ise harcadığımız paranın tümü ülkemizde kalmaktadır. Ülkemizin çıkarlarını düşünerek alış-veriş yaparken, her zaman yerli malları tercih etmeliyiz. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası bu nedenle düzenlenmiştir. Bu haftanın kutlanmasıyla ulusça tutumlu olmayı, tasarrufu, yerli malların kullanılmasını özendirmeyi öğrenmeliyiz. Yerli mallarını kullanmakla, ülkemizde üretilenlerin daha çok satışına da yardımcı olmuş oluruz. Böylece bu malları üreten işyerleri, fabrikalar daha fazla çalışıp üretim yapmış olurlar. Daha fazla fabrika, işyeri açılması ile, bu yerlerde daha çok sayıda elemanın görev alması sağlanabilir. Böylece kalkınma amacımızın gerçekleşmesine ulus olarak katkıda bulunmuş oluruz. Bugün birçok eşya üreten fabrikalarımızın varlığını Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’na borçluyuz. Bu haftanın kutlanması ulu önder Atatürk’ün önerisiyle olmuştur. 1930 yılında Atatürk, yaptığı bir konuşma ile konunun önemini belirtmiştir. Tutumlu olmak, sadece kullandığımız eşyaların iyi korunması ile sağlanmaz. Günlük hayatımızda, zamanımızı da iyi değerlendirmeliyiz. Böylece artan boş zamanlarımızı daha yararlı konulara ayırabiliriz. Zaman da para kadar kıymetlidir. Atalarımız boş yere “Vakit nakittir” dememişlerdir. Ayrıca kullandığımız eşyalarda da tutumlu olmalıyız. Defterlerİmizr, kitaplarımızı temiz tutmalıyız. Okulumuzun eşyalarını da kendi eşyamız gibi dikkatli kullanm... Devamı

15 12 2016

Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Elde Edilir?

1. Termik Düzeneklerle Güneş Elektriği Yoğunlaştırmalı güneş toplayıcıları yöntemi ile güneş ısının bir sıvıya buharlaştırılması sonucu ve klasik termik santrallere benzer biçimde buhar türbini ve jenaratörle elektrik elde edilmektedir. 2. Fotovoltaik Düzeneklerle Güneş Elektriği -Fotovoltaik Hücre Nedir?  Güneş pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır… Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar, yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneş pilinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel yada seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri yada paralel bağlanarak bir kaç Watt’tan megaWatt’lara kadar sistem oluşturulur. Fotovoltaik piller ilk olarak 1839 yılında Fransız fizikçi Edmond Becquerel tarafından bulunmuştur. Fotovoltaik Hücre Yapıları Günümüz elektronik ürünlerinde kullanılan transistörler, doğrultucu diyotlar gibi güneş pilleri de, yarı-iletken maddelerden yapılırlar. Yarı-iletken özellik gösteren birçok madde arasında güneş pili yapmak için en elve... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir