alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
15 09 2017

MADDENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ile ilgili

KONU TARAMA TESTİ  ÖRNEK : Kimyasal bir olay sırasında; 1.Maddenin molekül yapısı değişir. 2.Farklı kimyasal özellikte yeni madde oluşur. 3.Maddenin fiziksel özellikleri değişmez. Yargılarından hangileri doğrudur? A)yalnız 1 B)yalnız 2 C)yalnız 3 D)1 ve 2 E)2 ve 3 (Cevap: D) ÖRNEK : Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur? A)Sütten yoğurt eldesi B)Bitkilerin özümleme ile aldıkları karbondioksit solunum ve yanma ile geri vermesi C)Çiy oluşumu D)Elmadan sirke eldesi E)Yumurtanın haşlanması (Cevap : C) ÖRNEK : Aşağıda oda koşullarında bulunan X,Y ve Z maddelerin fiziksel halleri verilmiştir? Fiziksel hal X:Sıvı-Gaz Y:Sıvı Z:Katı-Sıvı Maddelerin sıvı fazda moleküller arası çekim kuvvetlerini karşılaştırınız? A)Z>X>Y B)Y>X>Z C)Z>Y>X D)X>Y>Z E)X>Z>Y> (Cevap : C) ÖRNEK : Kaynama noktası(ºC) Dış basınç(P) 1.Saf su 98 p1 2.Tuzlu su 95 p2 3.Saf su 100 p3 Yukarıdaki sıvıların karşılarında kaynama noktaları verilmiştir.Buna göre bulundukları ortamların dış basınçları arasında ilişki hangisinde doğru verilmiştir? A)p1>p2>p3 B)p2>p1>p3 C)p3>p2>p1 D)p3>p1>p2 E)p2>p3>p1 (Cevap : D) ÖRNEK :  X,Y,Z katılarının özısıları (ısınma ısıları) arasındaki ilişki;Cx>Cy>Cz şeklindedir. Buna göre kütleleri (m) arasındaki ilişki için hangisi doğrudur? A)mx>mz>my B)mx>my>mz C)mz>mx>my D)mz>my>mx E)my>mz>mx (Cevap: D) ÖRNEK : Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin düzensizliği artar? A)Suyun buz haline gelmesi B)Buharın yoğ... Devamı

14 09 2017

Organik bileşikler

Organik bileşiklerde temel element karbondur. Bunun dışında hidrojen, oksijen, azot ve kükürt gibi elementlerde bulunabilir.  Karbonun oksitleri ( CO ve CO2 )   Karbonatları (CO3-2) Siyanür ve siyanatları (CN-) hariç diğer karbon bileşikleri organik bileşikler diye bilinirler. Organik bileşiklerin ana kaynağı bitki, hayvan gibi canlı organizmalarla canlı maddelerin değişikliğe uğramış kömür petrol doğal gaz gibi yapılarıdır.  Anorganik bileşikler ise su, mineral, asit, baz ve tuzlar gibi maddelerdir.    Organik bileşiklerin özellikleri ;  Organik bileşikler yanıcı olup erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.  organik bileşikler genellikle su da çözünmezler.  Organik bileşikler genellikle kovalent yapıdadır.  Organik tepkimeler çok yavaştır. Organik bileşiklerin çoğunun kendine has kokuları vardır. Çok fazla organik bileşik vardır. ( yaklaşık 30 milyon ) Hidrokarbonlar; Yapısında sadece C ve H atomu bulunduran organik bileşiklerdir.  Alkanlar;    Genel formülleri CnH2n+2  dir. Karbon atomları arasındaki bütün bağlar teklidir.  Apolar yapıda oldukları için suda çözünmezler. Alkanların ilk 4 üyesinin özel adı vardır. Diğerleri karbon sayısını ifade eden rakamın sonuna -an eki getirilerek okunur.                      Metan     : CH4                                  Hekzan   : C6H14      Et... Devamı

14 09 2017

Organik Bileşikler

Organik Bileşikler      Yapısında sadece temel element olarak Karbon(C) bulunduran bileşiklere organik bileşikler denir. Karbonun yanında Hidrojen(H), Oksijen(O)  ve halojenlerde bulunabilir. Organik kelimesi organizmadan gelir. Yani canlıların fosil ürünleri organiktir.    1828 yılında Alman kimyacı Wöhler ilk organik madde olan -üre- yi üremiştir.   Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar  Organik Bileşikler 1) Organik bileşikler yanıcıdır. 2) Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.                3) Organik bileşikler suda çözünmez. 4) Organik bileşikler kovelent  bağlıdır. 5) Organiik tepkimeler çok yavaş gerçekleşir. 6) Organik bileşiklerin kendine has bir kokusu vardır. 7) Organik bileşiklerin sayısı çok fazladır. 8) Organik bileşikler ısıya karşı dayanıksızdırlar. 9) Organik bileşiklerin tepkimeleri karmaşıktır. 10) Organik bileşikelrin tepkimeleri düşük verimlidir.          İnorganik Bileşikler  1) İnorganikler yanıcı değildir. 2) İnorganiklerin erime ve  kaynama noktaları  yüksektir 3) İnorganik bileşikler suda çözünür. 4) İnorganik bileşikler genellikle iyoniktir. 5) İnorganik tepkimeler genellikle hızlı gerçekleşir. 6) İnorganik bileşikler kokusuzdur. 7) İnorganik bileşikler ise daha azdır. 8) İnorganik bileşikler ısıya dayanıklıdır. 9) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri daha basittir. 10) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri yüksek verimlidir.  ... Devamı