alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
07 10 2017

2017 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Komitesi, Kimya alanındaki Nobel Ödülü’nün sahiplerini açıkladı. Ödül; çözelti içerisindeki biyomolekül yapılarının, yüksek çözünürlüklü olarak görüntülenmesini sağlayan kriyo-elektron mikroskobunu geliştiren ekibin oldu. Ekipte yer alan, Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson, geliştirdikleri dondurma özelliğine sahip kriyo-elektron mikroskobu ile biyomoleküllerin görüntülenmesini hem basitleştirmiş hem de geliştirmiş oldular. Bu metot ile biyokimyada yeni bir dönemin açılacağı öngörülüyor. Kimya alanında, moleküllerin yapılarının ve birbiri ile ilişkilerinin saptanması için görüntüleme oldukça önemli bir yere sahiptir. Fakat biyolojik moleküllerin yüksek çözünürlükte görüntülenmesinde var olan cihazlar yetersiz kalmakta. Geliştirilen bu teknik sayesinde, araştırmacılar biyomoleküllerin hareketini herhangi bir anda dondurarak bu süreçleri görüntüleyebilecekler. Bu görüntüler sayesinde hem yaşamın kimyası daha iyi anlaşılabilecek hem de yeni ilaçların geliştirilmesi sağlanabilecek. 1990 yılına kadar, elektron mikroskobu ile yalnızca cansız materyallerin görüntülenebileceği düşünülüyordu fakat 1990 yılında, Richard Henderson, proteinlerin üç boyutlu yapısını atomik çözünürlükte görüntüleyerek bu teknolojinin temellerini atmış oldu. Joachim Frank, 1975-1986 yılları arasında, bu teknolojiyi, üç boyutlu bir görüntü işleme yöntemi geliştirerek daha uygulanabilir hale getirdi. Jacques Dubochet, elektron mikroskobuna su ekleyerek biyomoleküll... Devamı

20 09 2017

İletkenlik

İletkenlik Elektriksel iletkenlik, bir ortam içindeki elektrik yüklerinin bir noktadan diğer bir noktaya taşınması olarak tanımlanır. Taşınan elektrik yükleri serbest elektronlar ya da çözeltideki elektriksel olarak yüklü tanecikler yani iyonlar olabilir. Maddeler, elektriği serbest elektronlar veya iyonlar ya da her ikisi vasıtasıyla iletilebilir. Elektrik akımının iyonlar tarafından taşınması olgusuna elektrolitik iletkenlik denir. Elektrolitik iletkenlik sulu bir çözeltinin iyonlarına ayrışarak elektriği iletebilmesi olarak tanımlanır. Çözeltiler elektriği iletebilme özelliklerine göre ikiye ayrılır. 1. Elektrolit çözeltiler: Çözünen maddenin iyonlarına ayrıştığı (iyonlaştığı), elektriği iletebilen çözeltilerdir. 2. Elektrolit olmayan çözeltiler: Çözünen maddenin suda iyonlarına ayrışmadığı, elektriği iletmeyen çözeltilerdir. Elektriği iletebilen bir çözelti yani elektrolit içindeki iyonlar hareket etmedikçe elektrolitik iletkenlik gözlenmez. Çözeltilerin elektriksel iletkenliği, elektrolit çözeltide bulunan iyon sayısı ile doğru orantılıdır. İyonlaşma ne kadar yüksek ise iletkenlik o kadar fazla olur.   İyonlu çözeltiler (Asit, baz, tuz çözeltileri) elektrik akımını iletirler. Moleküler çözeltiler (Şekerli su, alkol + su çözeltileri) elektrik akımını iletmezler. Metaller elektrik akımını iletir. Ametaller iletmez. Metalin elektriği iletmesi fiziksel bir özelliktir. Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonlarına ayrışarak çözünür. İyon derişimi (derişim belli bir hacimdeki madde miktarıdır) arttıkça iletkenlik artar. Sıcaklığın artması çoğunlukla çözünürlüğ... Devamı

15 09 2017

İyon Kavramı

İyon Kavramı : Elektron alış-verişi yapmış atomlara iyon denir. İyon ,katyonlar ,anyonlar: NH4+, Ca+2, K+1, Al+3 CO3-2, Cl-, SO4-2 Katyon : Pozitif yüklü atom yada atom gruplarıdır. Katyonların özellikleri : 1. Elektron koparıldığı için elektron sayıları nötr atomlarınınkinden azdır. 2. Atom çapı nötr atomlarınınkinden küçüktür.(elektron koparıldıkça atom çapı küçülür.) 3. Proton sayıları elektron sayılarından büyüktür. Anyon : Negatif yüklü atom yada atom gruplarıdır. Anyonların Özellikleri : 1. Elektron aldıkları için nötr atomlarına göre elektron sayıları fazladır. 2. Atomun çapı nötr atomlarınınkinden büyüktür.(elektron aldıkça atom çapı büyür.) 3. Elektron sayısı proton sayısından büyüktür. Bir atom verdiği elektron sayısı kadar pozitif (+) , aldığı elektron sayısı kadar negatif (-) değerlik alır. İyonlaşma Enerjisi : Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektronu koparmak için gerekli olan enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. 1. Elektron koparılıyorsa I. İyonlaşma enerjisi(E1), 2. Elektron koparılıyorsa II. İyonlaşma enerjisi(E2)....adını alır. Bir atomda her zaman E1... Devamı