alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
03 04 2011

Atomla ilgili sorular ve cevaplar

Atomla ilgili çözümlü sorular

1.

3 mol CO2 de kaç tane  atom vardır?

A)6,02x1023  B)2x6,02x1023  C)3x6,02x1023  D)6x6,02x1023  E)9x6,02x1023

Çözüm:

Her CO2 molekülü 3 er atomludur.

1 mol CO2 de 6,02x1023 tane molekül vardır.

3 mol yani 3x6,02x1023 tane CO2 molekülünde3x3x6,02x1023=9x6,02x1023 tane atom bulunur.

Cevap:E

2.

3,01x1023 tane atom içeren N2O3 bileşiği kaç moldür?

A)0,1  B)0,2  C)0,3  D)0,4  E)0,5

Çözüm:

Her N2O3 molekülü 5 er atomludur.

1 mol  N2O3  de 5x6,02x1023 tane atom vardır.

1 mol  N2O3  de 5x6,02x1023 tane atom varsa

 X  molde           3x6,02x1023 tane atom vardır.

X=0,1 mol

Alınan bileşik 0,1 moldür.

Cevap:A

3.

0,24 g C elementi kaç moldür?(C=12)

A)0,01  B)0,02  C)0,03  D)0,1  E)0,2

Çözüm:

n=m/MA (g/mol)

 

n=0,24/12=0,02 mol

Cevap:B

4.

0,125 mol Ca elementi kaç gramdır?(Ca=40)

A)1  B)2  C)3  D)4  E)5

Çözüm:

n=m/MA g/mol

0,125=m/40=5 gramdır.

Cevap:E

5.

0,05 mol Fe elementi

I.kaçgramdır?

II.Kaç tane atom içerir?

Soruların cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?(Fe=56)

        I               II 

 

A) 28            6,02x1023

B)14             6,02x1023        

C)2,8            3,01x1023

D)1,4            6,02x1023

E)1,4            3,01x1023

Çözüm:

1 mol demir elementi 56 gramdır.0,05 molünün gram miktarına formül ile geçebileceği gibi

Orantı ile de yapılabilir.

1 mol Fe           56 gram ise

0,05 mol Fe       X gramdır.

 

X=2,8 gramdır.

1 mol elementte 6,02x1023 tane atom bulunur.

1 mol Fe de       6,02x1023 tane atom varsa

0,05 mol Fe de      x tane atom bulunur.

 

X=3,01x1023 tane atom vardır.

Cevap:C

 

6.

Avogadro sayısı kadar atom içeren N2O3 bileşiği kaç gramdır?(N=14,O=16)

A)152  B)76  C)38  D)19  E)15,2

Çözüm:

N2O3=2.14+3.16=76 g/mol

N2O3 bileşiğinin 1 molünde toplam 5 mol atom vardır.1 mol N2O3 bileşiği ise 76 gramdır.

Yani 76 g N2O3 bileşiğinde 5 mol atom vardır.Avogadro sayısı kadar atom 1 mol demektir.

76 g bileşik           5 mol atom içerirse

 X  g bileşik          1 mol atom içerir.

 

X=15,2 g

Bileşik 15,2 gramdır.

Cevap:E

7.

8 gram oksijen içeren SO2 bileşiği,

I.kaç gramdır?

II.Kaç tane atom içerir?

Sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?(S=32,O=16)

        I               II

A)  80           3,01x1023

B)  40           6,02x1023

C)  20         15,05x1023

D)  20         1,505x1023

E)  16         4,515x1023

Çözüm:

SO2 bileşiğinin 1 molünde 32 gram oksijen vardır.

1 mol SO2 de         32 gram oksijen varsa

X mol SO2 de        8 gram oksijen vardır.

X=8/32=0,25 mol

SO2 gazının mol kütlesi 64 g/mol dür.Bu durumda 0,25 molü 16 gram gelir.

1 mol bileşik de toplam 3 mol yani 3x6,02x1023 tane atom vardır.Buna göre,içerdiği atom sayısı,

1mol bileşik       3x6,02x1023 tane atom içerirse

0,25 mol bileşik  X tane atom içerir.

X=4,515x1023

Cevap:E

 

8.

Eşit kütlede alınan SO2 ve SO3 gazlarının içerdiği atom sayıları arasındaki ilişkiyi açıklayınız(S=32,O=16)

Çözüm:

Gazlardan m gram alalım.Mol sayıları,

Mol=Kütle / Mol kütlesi formülünden bulunur.

SO2 nin mol sayısı,

MolSO2 =m/64

Atomların mol sayısı,bileşiğin mol sayısının 3 katıdır.SO2 nin içerdiği atomların mol sayısı,

3.m/64 tür.

SO3 ün mol sayısı,

MolSO3 =m/80

Atomların mol sayısı,bileşiğin mol sayısının 4 katıdır.SO3 ün içerdiği atomların mol sayısı,

4.m/80 =m/20 dir.

3m/64 sayısı,m/20 sayısından küçüktür.

Eşit kütlede SO2 ve SO3 alınırsa SO3 daha çok atom içerir.

9.

Normal şartlar altında 2,24 L hacim kaplayan CH4 gazı kaç moldür?

A)0,1  B90,2  C)0,3  D)1  E)2

Çözüm:

1 mol gaz            N.Ş.A 22,4 L hacim kaplar

X mol gaz            2,24 L hacim kaplar.

X=0,1 mol

Cevap:A

10.

CX2 gazının normal koşullar altında 1,12 litresi 3,8 gramdır.

X in atom ağırlığı kaçtır?(C=12)

A)14  B)16  C)32  D)38  E)64

Çözüm:

1 mol gaz     22,4 L ise

X mol gaz    1,12 L olur.

X=0,05 mol olur.

0,05 mol gazın kütlesi 3,8 gramdır.

0,05 mol CX2 gazı     3,8 gram ise

1 mol CX2 gazının       X gram olur.

X=76 g/mol olur.

Bileşiğin kütlesi bilindiğinden X in atom ağırlığı,

12+2.X=76

X=32 g/mol olarak bulunur.

Cevap:C


4880
0
0
Yorum Yaz