alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
06 02 2011

Antibiyotiğin bulunuşu

Antibiyotik ve  bulunuşu

Antibiyotik, herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü madde. Antibiyotik üretimi, onu üreten mikroorganizma için selektif bir avantaj sağlar. Örnek olarak, Penicillium tarafından üretilen antibiyotikler, doğada rekabet halinde olduğu diğer mikroorganizmaların büyümesini önleyerek Penicillium'a rekabette önemli bir avantaj sağlar.

1928 yılında, Londra'nın St. Mary's Hastanesi'nde çalışmalarını sürdüren Prof, AIexander
Fleming, tıp tarihinde devrim yaratan ilk antibiyotiği,yani "penisilin"i bir rastlantı sonucubuldu.

Ancak Fleming, bu büyük keşfiyle elde ettiği maddenin uzun süre kalıcı olmasını başaramadı.

Penisilinin mikrop öldürücü özellikleri, birkaç gün içinde ortadan kayboluyordu.
1940 yılında Oxford Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren iki bilim adamı, Avusturya
asıllı Howard Florey ve Alman asıllı Ernst Chain, penisilinin özelliklerinin kalıcı olmasını
sağladılar. 1945 yılında, Fleming, Florey ve Chain, Nobel Tıp Ödülü'nü paylaştılar.

Bilinçsiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bakterilerin kullanılan antibiyotiğe karşı direnç kazanmasına neden olabilir. Eğer mikroplar bir antibiyotiğe karşı direnç kazanırlarsa, artık o antibiyotiğin o mikroba karşı etkisi olmaz. Bu nedenle her bakteriye uygun olan antibiyotik kullanılmalıdır. Hastalığa neden olan etkenin bulunması ve bu etkene etkili olacak antibiyotiği bulmak için bir Kültür-Antibiyogram Testi denen laboratuvar testi yapılır. Sadece etkin olduğu mikroplara karşı kullanılmalıdırlar. Grip, nezle gibi virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı etkili değillerdir. Ateş düşürücü ya da ağrı kesici etkileri yoktur. Antibiyotikler mutlaka doktor tavsiyesiyle ve reçetesine uygun olarak kullanılmalıdırlar. Bilmeden kullanılan antibiyotikler hastalığı iyileştirmezler, vücuda zarar da verebilirler.

Kaynak:1-wikipedia

              2-www.teknolojivebilim.com

1933
0
0
Yorum Yaz