alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
25 02 2009

alkolün ve sigaranın zararları

Alkolün Zararları

Günümüzde büyük boyutlara ulaşan içki alışkanlığı ve tüketimi en büyük toplumsal sorunlardan birisidir. Artık küçük yaşlarda kullanılmaya başlanan içkiden çocukları, gençleri korumak gerekir. Bu konuda başta devlet olmak üzere, Yeşilay ve bütün sosyal kurumlar gereken çalışmaları yapmazsa toplumu büyük bir tehlike beklemektedir. Çünkü içki kişiye, aileye ve topluma zarar verir.
Alkollü içki, alışkanlık haline gelirse insan sağlığım bozmaya başlar. Organlarda tahribatlar yapar. Karaciğer, kalp, böbrek, sinir sistemi üzerinde yaptığı etkilerle bu organları, görevlerini yapamaz hale getirir. Damar sertliği, kalp hastalıkları, tansiyon, felç gibi ağır hastalıklara sebep olur. En tehlikeli hastalıklardan biri olan "siroz"un baş hazırlayıcısı alkoldür. Sürekli alkol almak, yavaş yavaş intihar etmek demektir.
Alkollü içki, sadece kullanana değil, onun ailesine de zarar verir. Çünkü alkol kullanan kişi aile düzeninin gereklerini yerine getiremez, görevlerini yapamaz. Kazanılan para daha çok içkiye verildiği için çocukların ihtiyaçları karşılanamaz. Aile, para sıkıntısına düşer. İçkici baba ve anne, çocuklarının sorunlarıyla hiç ilgilenmez. İlgilenmek isteseler bile çözüm getiremezler, çünkü onlar için her şey alkoldür. Zamanla ailede huzur, birlik, dayanışma ortamı tamamen ortadan kalkar ve parçalanmaya kadar gider. Günümüzde en büyük boşanma sebebi alkoldür.
Güçlü, sağlam, gelişmiş, ileri bir toplum ancak sağlıklı, varlıklı, çalışkan bireylerden oluşur. Sürekli alkol tüketen insanların görevlerini tam olarak yapamayacakları; yapıcı, yaratıcı çalışmalarda bulunamayacakları, ekonomik yönden fazla güçlenemeyecekleri bir gerçektir. Eğer toplumun bireyleri arasında içki yaygınlaşmışsa, çalışan insanlar arasındaki ilişkiler zayıflar. Özel ya da resmî kuruluşlarda işler gerektiği gibi yürütülemez, insanlar arasındaki huzur ve karşılıklı güven kaybolur. Toplum çökmeye başlar. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur.
İçki kişinin, ailenin ve toplumun sinsi ve büyük düşmanıdır.

Sigaranın Zararları

Tüm uyarılara, alınan önlemlere rağmen, özellikle öğrenciler ve gençler arasında sigara alışkanlığı yaygınlaşmaktadır. Yapılan araştırmalara göre başkalarına özenme, sıkıntı, arkadaşların etkisi, gösteriş, zevk, baskı gibi nedenlerle sigaraya başlanıyor.
Hangi nedenle başlanırsa başlansın sigara hiçbir sorunu çözmez. Tam tersi, sorunlara yeni sorunlar ekler. Bilinen, bilinmeyen pek çok zarara yol açar.                                

Sağlığımız üzerine                                                           

1.Öksürük,
2. Gırtlak kanseri,
3. Akciğer kanseri,
4. İştahsızlık,
5. Sindirim bozuklukları,
6. Çeşitli mide ve bağırsak hastalıkları,
7. Kalp ve damar rahatsızlıkları,
8. Uykusuzluk hali,
9. Görme bozuklukları,
10. Ciltte buruşma
gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir ama zamanla kendini hissettirir ve sonunda yapacağım yapar.

Herkes bunları bilmeli ve sigaradan uzak durmalıdır. sigarada;                            

Aseton (Boya sökücü)
Nikotin (Böcek öldürücü)
Metanol (Roket yakıtı)
Karbonmonoksit (Otomobillerin egzozlarından çıkan zehirli gaz)
Piren (Kanser yapıcı madde)
Dibenzakridin (Kanser yapıcı madde)
Hidrojen siyanür (Gaz odalarında insan öldürmek için kullanılır.)
Amonyak (Temizlik maddesi)
Toluidin (Kanser yapıcı madde)
Dretan (Kanser yapıcı madde)
Toluen (Endüstride çözücü olarak kullanılır.)
Arsenik (Fare zehri)
Bütan (Çakmak gazı)
DDT (Haşarat öldürücü)
Fenol

bulunur.

İçki ve sigaranın ekonomik zararı

 * Sigara ve alkol, insan ve toplum sağlığını olumsuz etkiler.

* Sigaradan en çok etkilenen organ akciğerlerdir.
* Sigara, kan dolaşımını olumsuz etkiler, kalp krizi riskini artırır. Kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Çeşitli organların kansere yakalanma riskini arttırır. Uyku düzenini bozar, görme ve duyma bozukluklarına yol açabilir.
* Sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamlarda bulunan insanlar da sigara dumanından zarar görür.
* Sigara kullanmak aile ve ülke ekonomisi için de zararlıdır.
* Alkol kullanımının insan vücudu üzerinde geçici ve kalıcı etkileri vardır.
* Alkol, zihinsel etkinlikleri olumsuz etkiler, bilinç kaybına neden olur. İnsanların duygusal tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırır. Görme ve konuşma güçlüğüne, reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Vücut hareketlerinin kontrolünü ve algılamayı engeller
* Karaciğer, beyin ve sinirler alkolden en faza zarar gören yapılardır.
* Çeşitli spor etkinliklerine katılmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları önlemede etkili olabilir. Sigara ve alkol içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.

*Alkollü içki ve sigaraya harcanan para EĞİTİME HARCANANIN 2 mislidir.

            Aylık tüketim (alkollü içki ve sigara 14.2 katrilyon TL.) Dörtte biri İstanbul’da.

            Türkiye genelinde eğitime gelirin yüzde 2,1’i harcanırken; içki ve sigaraya yüzde 4,2 harcanmaktadır.

*eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’e göre:

            2004 yılında kişi başına 1512 sigara tüketildi.

            8,5 MİLYAR DOLAR harcandı.

            Kişi başına 118 dolar.

(TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYET

GENEL BAŞKANLIĞI’nın 2006 YEŞİLAY HAFTASI RAPORU’dan alınmıştır.)

 

2902
0
0
Yorum Yaz