alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
09 02 2009

6,7 ve 8 sınıf Fen ve Teknoloji Performans ve Proje Çalışmaları

Fen ve Teknoloji Dersi Performans ve Proje Çalışmaları

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ
• Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama
• Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.
• Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.
• Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.
• Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.
• Isaac Newtonun hayatını araştırma.
• Madde, cisim,katı,sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
• Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.
• Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.
• Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.
• Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.
• Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarının araştırılması
• Organik tarımın araştırılması
• Madam Cruie, Dalton ve Becquerel’in yaşam öykülerinin araştırılması
• Atomdan daha küçük parçacıkların varlığının araştırılması
• Hemofili hastalığının araştırılması
• Kan bağışının insan vücudu ve toplum açısından öneminin araştırılması
• İtfaiye erlerinin giysilerinin yapıldığı maddelerin araştırılması
• Dünya ikliminin ılık kalmasında atmosferin öneminin araştırılması
• Periskop’un araştırılması
• Ses iskandili nedir, nerelerde ve ne için kullanılır?
• Ses yalıtımında ve yankı oluşumunda kullanılan maddelerin araştırılması
• Toprağın yeryüzü için öneminin araştırılması
• Toprak çeşitleri ve kullanım alanlarının araştırılması
• Ülkemizde meydana gelen erozyon ve nedenlerinin araştırılması
• Jeotermal kaynak, kaplıca ve ılıca kavramlarının araştırılması
• Yurdumuzda bulunan doğal anıtların oluşumu ve korunumunun  araştırılması
• Yer altı zenginlik kaynaklarımızın araştırılması
• Fosillerden nasıl yararlanıldığının araştırılması

 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ  LİSTESİ
• Sindirim sistemi organları ile ilgili poster yapımı
• Boşaltım sistemi hastalıkları ve tedavi yöntemlerini araştırma
• İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterimi
• Duyu organları ile ilgili poster hazırlama
• Bağımlılık yaratan maddeler hakkında bilgi ve resim toplama
• İş ile ilgili deney düzeneği hazırlama
• Enerji türlerinin araştırılması
• Basit makinelerin yaşantımızdaki önemi ile ilgili kompozisyon yazma
• Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili pano hazırlama
• Elektriklenme çeşitlerini araştırma
• Ampermetre, voltmetre ile ilgili bilgi toplama
• Basit bir elektrik devresi hazırlama
• Periyodik cetveli araştırma
• İlk yirmi element ve simgeleri ile ilgili poster hazırlama
• Atomun yapısını gösteren basit bir model yapımı
• İlk yirmi element atomlarının elektron dağılımını çizme
• Element ve bileşikler arasındaki farklar ile ilgili çizelge hazırlama
• Kovalent ve iyonik bağlı bileşikler için örnek çizimler yapma
• Karışım çeşitlerine örnek numuneler hazırlama
• Elektrolitlerle ilgi deney düzeneği yapma
• Renklerin oluşumu ve görünmesi ile ilgili araştırma
• Işığın yansıması ve kırılması ile ilgili çizimler yapma
• Merceklerin kullanım alanları
• Tür, habitat, popülasyon, ekosistem hakkında bilgi toplama
• Nesli tükenen canlılar ile ilgili araştırma
• Kuyruklu yıldızlar
• Güneş sistemi ile ilgili araştırma
• Teleskoplarla ilgili araştırma
• Uzay ile ilgili yayınlanmış posterleri toplama

 
8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ  LİSTESİ

• Mitoz Hücre bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
• Kalıtım hakkında araştırma yapma.
• Mendel’in çalışmalarını araştırma.
• İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma.
• Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma.
• Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırma.
• Mayoz Hücre Bölünmesini evreleri çizerek açıklama.
• DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapma.
• DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir şema ile gösterme.
• Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarını aralarındaki ilişkileri göstererek açıklama.
•  Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama.
• Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğini araştırma.
• Evrim kavramını örneklerle açıklama.
• Sıvıların kaldırma kuvvetini araştırma.
• Gazların kaldırma kuvvetini araştırma.
• Basınç ve çeşitlerini araştırma.
• Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları.
• Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması.
• Metal, ametal ve yarı metallere örnekler vererek günlük hayattaki kulanım alanların araştırma.
• Kimyasal bağları örneklerle araştırma
• Kimyasal tepkime ve çeşitlerini araştırma.
• Asit yağmurlarını araştırma.
• Su sertliği ve bölgedeki suların sertliğini inceleme.
• Ses ve ses dalgalarını araştırma.
• Isı ve sıcaklık arasındaki farkları örneklerle açıklama.
• Besin zincirini bir besin zinciri hazırlayarak açıklama.
• Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını araştırma.
• Bir elektro mıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden yararlanarak bulma.
• Elektrik akımının manyetik etkisinin günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırma.
• Evrenin oluştuğu Büyük Patlama’yı araştırma.
• Hava olaylarını örneklerle açıklama.


6.SINIF PROJE KONULARI

• Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması
• Hayvansal hücre çeşitlerinin araştırılması
• İnsanda gelişme dönemleri
• Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
• Organik tarım insanlık için önemi
• Bileşke kuvvet
• Yerçekimi kuvveti
• Dinamometre yapımı
• Atomun yapısı
• Molekül modeli yapımı
• Basit elektrik devresi
• İletken ve yalıtkan maddeler
• Basit reosta modeli
• Teknolojik gelişmelerin dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanımı
• Soluk alıp verme mekanizması
• Teknolojik gelişmelerin solunum sistemi sağlığına olumlu, olumsuz etkileri
• Isının yayılma yolları
• Isı yalıtımının teknolojik önemi
• Yansıma kanunları
• Yankı olayı
• Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması
• Madenlerin teknolojik hammadde olarak önemi
• Erozyon olayı

7. SINIF PROJE KONULARI

• Karışımların ayrılma yöntemleri
• Fiziksel olaylar ve insanlara etkileri
• Kimyasal olaylar ve insanlara etkileri
• Periyodik cetvel
• Dinamometre yapımı
• Terazi yapımı
• Kaldıraç çeşitleri yapımı
• Palanga yapımı
• Pascal Prensibiyle çalışan araçlar
• Doğanın dengesini bozan etmenler
• Doğadaki madde döngülerinin çizimi
• Çevreyi kirleten etmenler
• Çevre bozulmasının sonuçları
• Erozyon ve korunma yolları

 8.SINIF PROJE KONULARI

• Kimyasal Bağlar
• Kimyasal denklemler ve denkleştirme yolları
• Kimyasal olaylar ve çevreye yararları
• Asit yağmurlarının oluşumu ve çevreye etkileri
• Besin maddelerinin insanlar için önemi
• Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar
• Oksijenli ve Oksijensiz solunum
• DNA’nın yapısı ve kromozomlar
• Kalıtım ve kalıtsal hastalıklar
• Kök Hücreler
• Genetik kopyalama
• Biyoteknoloji alanındaki son yenilikler
• Akraba evliliğinin sonuçları
• Üreme ve çeşitleri
• Mitoz bölünme safhaları
• İnsanda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler
• Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
• Kapı zili ile oluşan basit elektrik devresi
• Elektromıknatıs yapımı

798
0
0
Yorum Yaz