alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
Kategorilerim

Sevdiğim Fotoğraflar

Okumak İstediklerim

Eğitim

Haber

Sağlık

Bilim

Günlük

Teknoloji

Deneme

Kariyer

Diğer İçeriklerim (2613)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (53)
20 09 2017

İletkenlik

İletkenlik Elektriksel iletkenlik, bir ortam içindeki elektrik yüklerinin bir noktadan diğer bir noktaya taşınması olarak tanımlanır. Taşınan elektrik yükleri serbest elektronlar ya da çözeltideki elektriksel olarak yüklü tanecikler yani iyonlar olabilir. Maddeler, elektriği serbest elektronlar veya iyonlar ya da her ikisi vasıtasıyla iletilebilir. Elektrik akımının iyonlar tarafından taşınması olgusuna elektrolitik iletkenlik denir. Elektrolitik iletkenlik sulu bir çözeltinin iyonlarına ayrışarak elektriği iletebilmesi olarak tanımlanır. Çözeltiler elektriği iletebilme özelliklerine göre ikiye ayrılır. 1. Elektrolit çözeltiler: Çözünen maddenin iyonlarına ayrıştığı (iyonlaştığı), elektriği iletebilen çözeltilerdir. 2. Elektrolit olmayan çözeltiler: Çözünen maddenin suda iyonlarına ayrışmadığı, elektriği iletmeyen çözeltilerdir. Elektriği iletebilen bir çözelti yani elektrolit içindeki iyonlar hareket etmedikçe elektrolitik iletkenlik gözlenmez. Çözeltilerin elektriksel iletkenliği, elektrolit çözeltide bulunan iyon sayısı ile doğru orantılıdır. İyonlaşma ne kadar yüksek ise iletkenlik o kadar fazla olur.   İyonlu çözeltiler (Asit, baz, tuz çözeltileri) elektrik akımını iletirler. Moleküler çözeltiler (Şekerli su, alkol + su çözeltileri) elektrik akımını iletmezler. Metaller elektrik akımını iletir. Ametaller iletmez. Metalin elektriği iletmesi fiziksel bir özelliktir. Asitler, bazlar ve tuzlar suda iyonlarına ayrışarak çözünür. İyon derişimi (derişim belli bir hacimdeki madde miktarıdır) arttıkça iletkenlik artar. Sıcaklığın artması çoğunlukla çözünürlüğ... Devamı

15 09 2017

İyon Kavramı

İyon Kavramı : Elektron alış-verişi yapmış atomlara iyon denir. İyon ,katyonlar ,anyonlar: NH4+, Ca+2, K+1, Al+3 CO3-2, Cl-, SO4-2 Katyon : Pozitif yüklü atom yada atom gruplarıdır. Katyonların özellikleri : 1. Elektron koparıldığı için elektron sayıları nötr atomlarınınkinden azdır. 2. Atom çapı nötr atomlarınınkinden küçüktür.(elektron koparıldıkça atom çapı küçülür.) 3. Proton sayıları elektron sayılarından büyüktür. Anyon : Negatif yüklü atom yada atom gruplarıdır. Anyonların Özellikleri : 1. Elektron aldıkları için nötr atomlarına göre elektron sayıları fazladır. 2. Atomun çapı nötr atomlarınınkinden büyüktür.(elektron aldıkça atom çapı büyür.) 3. Elektron sayısı proton sayısından büyüktür. Bir atom verdiği elektron sayısı kadar pozitif (+) , aldığı elektron sayısı kadar negatif (-) değerlik alır. İyonlaşma Enerjisi : Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektronu koparmak için gerekli olan enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. 1. Elektron koparılıyorsa I. İyonlaşma enerjisi(E1), 2. Elektron koparılıyorsa II. İyonlaşma enerjisi(E2)....adını alır. Bir atomda her zaman E1... Devamı

15 09 2017

MADDENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ile ilgili

KONU TARAMA TESTİ  ÖRNEK : Kimyasal bir olay sırasında; 1.Maddenin molekül yapısı değişir. 2.Farklı kimyasal özellikte yeni madde oluşur. 3.Maddenin fiziksel özellikleri değişmez. Yargılarından hangileri doğrudur? A)yalnız 1 B)yalnız 2 C)yalnız 3 D)1 ve 2 E)2 ve 3 (Cevap: D) ÖRNEK : Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur? A)Sütten yoğurt eldesi B)Bitkilerin özümleme ile aldıkları karbondioksit solunum ve yanma ile geri vermesi C)Çiy oluşumu D)Elmadan sirke eldesi E)Yumurtanın haşlanması (Cevap : C) ÖRNEK : Aşağıda oda koşullarında bulunan X,Y ve Z maddelerin fiziksel halleri verilmiştir? Fiziksel hal X:Sıvı-Gaz Y:Sıvı Z:Katı-Sıvı Maddelerin sıvı fazda moleküller arası çekim kuvvetlerini karşılaştırınız? A)Z>X>Y B)Y>X>Z C)Z>Y>X D)X>Y>Z E)X>Z>Y> (Cevap : C) ÖRNEK : Kaynama noktası(ºC) Dış basınç(P) 1.Saf su 98 p1 2.Tuzlu su 95 p2 3.Saf su 100 p3 Yukarıdaki sıvıların karşılarında kaynama noktaları verilmiştir.Buna göre bulundukları ortamların dış basınçları arasında ilişki hangisinde doğru verilmiştir? A)p1>p2>p3 B)p2>p1>p3 C)p3>p2>p1 D)p3>p1>p2 E)p2>p3>p1 (Cevap : D) ÖRNEK :  X,Y,Z katılarının özısıları (ısınma ısıları) arasındaki ilişki;Cx>Cy>Cz şeklindedir. Buna göre kütleleri (m) arasındaki ilişki için hangisi doğrudur? A)mx>mz>my B)mx>my>mz C)mz>mx>my D)mz>my>mx E)my>mz>mx (Cevap: D) ÖRNEK : Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin düzensizliği artar? A)Suyun buz haline gelmesi B)Buharın yoğ... Devamı

Kaynak gösterilmek şartıyla (alierbulut.blogcu.com) site içeriğinden faydalanılabilir